กีฬา, สังคมท้องถิ่น

สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ อบต.บางปลา จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังการ โดยการเต้นไลน์แดนซ์และบาสโลป ในรูปแบบทีท้าทายแชร์เรนจี (Challenge)

%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%81-2

วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 16.30 น.ที่อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นางสาวจรรยารักษ์ สาธิตกิจ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในรูปแบบทีท้าทายแชร์เรนจี (Challenge)

ภายในกิจกรรมมี นายสุพิพัฒน์ พัดทอง, นายพลวัฒน์ วงศ์ประเสริฐ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา, นางธนภรณ์ บุญประเสริฐ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, นายพศิน ภูแสน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา, น.ส.สุนิสา รื่นเริง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา คณะครู-นักเรียนโรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะบางปลา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จำนวน 230 คน

โดยกิจกรรมการที่จัดขึ้น เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ กับองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นสนับสนุนให้หน่วยงานราชการร่วมกับประชาชน ใส่ใจในการการออกกำลังกายด้วยการเต้นตามจังหวะเสียงเพลง เป็นการเพื่อส่งเสริมสุขภาพตามแบบฉบับไลน์แดนซ์และบาสโลป โดยให้ประชาชนทุกช่วงวัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง หันมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ เป็นการลดการเกิดโรคภัยที่อาจจะเกิดจากการดำเนินชีวิต เช่น โรคความดัน โรคหลอดเลือดในสมอง และโรคเบาหวานเป็นต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*