ข่าวประชาสัมพันธ์, ท้องถิ่น

ตลาดบางน้ำผึ้ง ติดโผ 1 ใน 6 ตลาดน้ำ “ปลัดฯยุพา นำทีมเปิดทริป กิน เที่ยว วันเดียวจบ ดึงนักท่องเที่ยวไทย-เทศ เที่ยวชมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม

%e0%b8%95%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b3%e0%b8%9c%e0%b8%b6%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%9c-1-%e0%b9%83%e0%b8%99-6

วันที่ 23 กันยายน 2566 ที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มาเป็นประธานพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พระครูปัญญา ธีรานุวัตร เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายโชติพงศ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระประแดง นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง พร้อมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วม

ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมชื่อชุด“มหัศจรรย์ของดีบางน้ำผึ้ง” พร้อมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดน้ำฯ จากนั้นคณะทั้งหมดได้เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง

@prakannews

วธ. เปิด One Day Trip เที่ยว “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” จังหวัดสมุทรปราการ ครบจบวันเดียว ชวนเดินชิล ช้อปเพลิน ตลาดน้ำใกล้กรุงเทพฯ 1 ในการยกระดับ 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย สัมผัสวิถีชุมชน ชื่นชมธรรมชาติ ชิมอาหารรสเลิศในตำนาน ก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำ ปลาทูต้มเค็ม ไข่ปลาหมึกห่อใบตองย่าง ขนมนางเล็ด ช้อปน้ำผึ้งชันโรง ลูกประคบสมุนไพร ปั้นตลาดน้ำเป็น Soft Power ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเปิดตัว 10 ตลาดบก 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 “ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง” โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พระครูปัญญาธีรานุวัตร ดร. เจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งใน ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชนฯ ผู้ขับเคลื่อนตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง เครือข่ายทางวัฒนธรรม แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม ชื่อชุดการแสดง “มหัศจรรย์ของดีบางน้ำผึ้ง” พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนการขับเคลื่อนตลาดน้ำฯ เยี่ยมชมการสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT/CCPOT) และเยี่ยมชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง โดยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมุ่งผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว การสร้างพลังสร้างสรรค์หรือ Soft Power ของประเทศ การอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้ขับเคลื่อนงาน เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม การส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ด้วยการคัดเลือกตลาดน้ำที่มีความเข้มแข็ง ทั้งด้านสถานที่และชุมชน พร้อมร่วมมือร่วมใจพัฒนายกระดับตลาดน้ำ จำนวน 6 แห่ง ซึ่งนับว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ แห่งนี้ ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นการผลักดัน Soft Power ของประเทศ อาทิ อาหารไทย และประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ตลาดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ เพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเ

♬ เสียงต้นฉบับ – prakannews – prakannews

โดยกิจกรรมรัฐบาลมุ่งผลักดันการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในชุมชน โดยการอนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนาต่อยอดศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อน ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม โดยการคัดเลือกตลาดน้ำที่มีความเข้มแข็ง ทั้งด้านสถานที่ชุมชน ร่วมมือพัฒนายกระดับตลาดน้ำ จำนวน 6 แห่ง

ซึ่งตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ได้รับการคัดเลือก เป็น 1 ใน 6 ตลาดน้ำ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงวัฒนธรรม ถือเป็นการผลักดัน Soft Power ของประเทศ อาทิ อาหารไทย และประเพณีท้องถิ่น ในพื้นที่ตลาดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ เพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*