สังคมท้องถิ่น

บริษัทชื่อดังด้านอสังหาฯ จับมือเครือข่าย ปรับปรุงภูมิทัศโรงเรียนวัดบางปิ้ง ภายใต้กิจกรรม “Origin Give”

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97%e0%b8%8a%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab

บริษัท ออริจิ้น พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทชื่อดังด้านอสังหาฯ 1จับมือเครือข่าย ปรับปรุงภูมิทัศโรงเรียนวัดบางปิ้ง ภายใต้กิจกรรม “Origin Give” สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 7

ที่โรงเรียนคลองบางปิ้ง ต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ได้มาเป็นประธานพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับบริษัทออริจิ้น พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และบริษัทพันธมิตร รวม 22 บริษัท หลังบริษัททั้งหมดได้ร่วมกันทำกิจกรรมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์โรงเรียนวัดบางปิ้ง โดยจัดทำห้องน้ำ สวนหย่อม ทาสีกำแพง ร่วมถึงจัดแปลงปลูกผักสวนครัวทางการเกษตรและอื่นๆจำนวนหลายรายการ

โดยก่อนจะมีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับกลุ่มบริษัทพันธมิตร นายวีรภรณ์ ศรีสุวรรณ ผู้บริหารสายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัทออริจิ้น พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นความร่วมมือของผู้บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อบเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทพันธมิตร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้และทักษะของนักเรียนถึงการอยู่ร่วมกันในสังคม จึงเกิดแนวคิดและขอเข้าดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน โดยการปรับปรุงแปลงเกษตรสวนครัว สวนวิทยาศาสตร์ และห้องเรียนเกษตร ติดตั้งส้วมนั่งราบและทาสีห้องน้ำ รวมถึงผนังกำแพง

นอกจากนี้ยังได้มอบเก้าอี้นั่งเล่น โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทในเครือพันธมิตรทั้งหมด เข้าร่วมกิจกรรม (CSR) เพื่อสังคม ภายใต้ชื่อโครงการ “Origin Give”สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง ครั้งที่ 7 โดยมี นายอานุ ช้างกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครูและนักเรียนได้กล่าวแสดงความขอบคุณกลุ่มบริษัทพันธมิตร ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญด้านการศึกษาของโรงเรียนคลองบางปิ้ง พร้อมได้จัดให้มีการแสดงฟ้อนรำและการแสดดนตรีอังกะลุงของนักเรียนแสดงความขอบคุณ

ซึ่งหลังเสร็จจากพิธีรับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กลับกลุ่มบริษัทพันธมิตรเรียบร้อย คณะทั้งหมดจึงได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนเกษตร สวนวิทยาศาสตร์ รวมถึงพบปะทักทายเจ้าหน้าที่ที่ได้ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน โดยการทาสีผนังห้องน้ำและกำแพงเป็นต้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*