สังคมท้องถิ่น

กำนัน ต.ท้ายบ้านใหม่ นำฝ่ายปกครองและจิตอาสา ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจิตใจให้สงบ พัฒนาพื้นที่วัดพุทธภาวนาราม

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99-%e0%b8%95-%e0%b8%97%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%9d

กำนัน ต.ท้ายบ้านใหม่ นำฝ่ายปกครองและจิตอาสา ต.ท้ายบ้านใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจิตใจให้สงบ พัฒนาพื้นที่วัดพุทธภาวนาราม ร่วมทนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาใน ต.ท้ายบ้านใหม่

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 ที่วัดพพุธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ กำนันสามารถ เจนสาริกรรม กำนันตำบลท้ายบ้านใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม จิตอาสาพัฒนาจิตใจให้สงบ พัฒนาพื้นที่วัดพุทธภาวนาราม ร่วมทนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนาในตำบลท้ายบ้านใหม่ โดยมี สท.สุดารัต ชูเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู ผู้ใหญ่พรชัย สมบูรณ์, ผู้ใหญ่กำไล แสงทอง, ผู้ใหญ่นัฐวุฒิ แจ้งสุทิมล ผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิ์ปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ, ผู้ใหญ่สมเกียรติ ทองเหลือ, ผู้ใหญ่อำนวย บุญทิน ผู้ใหญ่สยาม ปวงนิยม, แพทย์ประจำตำบล, สารวัตรกำนัน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสา ตำบลท้ายบ้านใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม เราทำความดี ด้วยหัวใจ ส่งเสริมทนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพัฒนาจิตใจให้สงบ เพื่อร่วมกันสร้างความดี ความรัก ความสามัคคี ในตำบลท้ายบ้านใหม่ เพื่อสื่อสารไปยังโลกภายนอก ตำบล อำเภอและจังหวัดอื่นๆ ให้เห็นพลังแห่งความดี พลังแห่งความรักสามัคคีของตำบลท้ายบ้านใหม่ โดยทุกคนร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อสร้างพลังและสร้างกำลังใจให้กันและกัน ก่อนร่วมกันทำความสะอาดพัฒนาพื้นที่บริเวณโดยรอบ วัดพุทธภาวนาราม

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*