ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ ปภ.จ.สมุทรปราการ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ กู้ภัย)

%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7-3
เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 28 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุม 1 ศาลกลางจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ กู้ภัย) ประจำปี 2566 โดยมี นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมี นางสาวกรกช โพธิสัตย์ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน จากกรณี จังหวัดสมุทรปราการ มีคำสั่ง ที่ 2004/2566 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนางานกู้ภัยขององค์กรสาธารณกุศลจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 ได้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน ด้านงานกู้ภัย ขององค์กรสาธารณกุศล ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้  1. ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงาน หรือประชาชนจิตอาสา ที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบสาธรณภัยแล้วบาดเจ็บหรือเสียชีวิต 2. ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ชีพ ที่อยู่ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ที่มีผลงานโดเด่นเป็นที่ประจักษ์ เช่น การสร้างงานวัตกรรม การสร้างหรือพัฒนาระบบการประฏิบัติงานให้มีประสิทธิ์ภาพ เป็นต้น 3. ผู้ปฏิบัติงานด้านกู้ภัย เฉพาะองค์กรสาธารณกุศลที่ปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

โดยคณะกรรมการได้พิจจารณาคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ จำนวน 5 คน แบ่งเป็นกู้ชีพ 3 คน และกู้ภัย 2 คน ซึ่งประกอบไปด้วย 1. นายไตรศักดิ์ ศรีนอกนิติรัฐ อาสาสมัครการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. นางสาวกนกกรณ์ ลาดเรา เจ้าหน้าที่กู้โรงพยายบาลสมุทรปราการ 3. นายโรจน์ เพ็งนารีย์ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นายอภิสิทธิ์ นิตย์ใหม่ และนายเฉลิมชัย ภาคสุโพธิ์ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัฯและกำลังใจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (กู้ชีพ กู้ภัย) ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา องค์กรสาธารณกุศลจังหวัดสมุทรปราการ ทำงานด้วยจิตอาสา ที่มีความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ ในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ประสบภัย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*