ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานอนุญาต สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1-%e0%b8%a3%e0%b8%b1

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย และประชาชนที่เกี่ยวข้อง โดยหน่วยงานอนุญาต สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 และ 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*