กีฬา

อีสปอร์ตสมุทรปราการ เปิดหน้าชก ปกป้องเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

%e0%b8%ad%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%9b%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%b4

ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก กล่าวเปิดงาน Esports Corners 2 แถลงความเป็นมาหลักสูตร Multimedia – Esports ในการส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพบุคลากรสู่อุตสาหกรรมอีสปอร์ตแบบครบวงจร พร้อมกับการจัดพิธีร่วมลงนามMOU รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง ร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยEsports Corners 2 ได้เชิญนักวิชาการที่ขับเคลื่อนอีสปอตในระบบการศึกษามาเสวนา และโค้ชทีมชาติ นักกีฬาทีมชาติ มาแลกเปลี่ยนมุมมองของอีสปอร์ตอีกด้วย

คุณสันติ โหลทอง และ Caster 2 พิธีกร คุณสริตา นันทนรานนท์ และ คุณวิชญ์จีร เศรษสู่ธวงศ์ มาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจการมุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดย MOU รณรงค์ให้ความรู้การป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง ระหว่าง

ดร.สมศักดิ์ กล่าวว่า ทางมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีดิขิตอลเป็นอย่างยิ่ง โดยมีการสนับสนุนนักศึกษาในด้นอีสปอร์ตเป็นอย่างยิ่ง สิ่งสำคัญคือ ความรู้ด้านกฏหมายของระบบคอมพิวเตอร์เป็นอย่างไร รวมถึงการส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากสิ่งเสพติด เสริมสร้างความรู้และสมรรถนะของนักกีฬาให้เป็นตัวอย่างที่ดี นอกจากนี้ยังมีทุนการศึกษา สนับสนุนให้อีกด้วย

นายธนพล บุญใส นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ต กล่าวว่า อีสปอร์ตมีระบบการดำเนินงาน ทั้งในด้านการจัดการแข่งขัน การคัดตัวนักกีฬา การฝึกซ้อม ซึ่งมีระบบงานหลังบ้านมากมายทั้งด้านโภชนาการ การออกกำลังกาย การกายภาพบำบัด การฝึกระเบียบวินัย ความมีนำใจนักกีฬา และการสร้างความเป็นเลิศในกีฬาอีสปอร์ตซึ่งต้องผ่ายการพัฒนาบนหลักเกณฑ์ที่เข้มข้นตามกฏหมาย โดยแตกต่างจากเกมทั่วไป ซึ่งไม่ได้หมายความว่าเกมทุกเกมจะเป็นอีสปอร์ต นอกจากนี้ ยังมั่นใจได้ว่า เรามีการรณรงค์ป้องกันสิ่งเสพติดจากเยาวชนทั้งเครือข่ายที่เราได้ดำเนินงานให้เกิดเป็นพื้นที่รณรงค์อีสปอร์ตสีขาวในจังหวัดสมุทรปราการอีกด้วย

นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ร่วมบรรยายถึงหน้าที่สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และบทบาทของสมาคมฯ ในด้านการศึกษา อนาคตของอีสปอร์ตไทย และยังมีนายวิทยา แสงอนันต์ โค้ชอีสปอร์ตทีมชาติไทย ที่นำทัพผ่านศึกเอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 19 ที่ผ่านมา มาเล่าประสบการณ์เส้นทางการเป็นโค้ช รวมทั้งนายธีเดช ทรงสายสกุล หรือ TDkeane นักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย ที่คว้าเหรียญทองจากการแข่งขัน EA SPORTS FC Online ในเอเชียนเกมส์ ที่หางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ก็มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ ร่วมกับวิทยากรอีกหลายๆ ท่าน

ผู้สื่อข่าวรายงาน การเปิดงานมีการลงนามทำข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ดังนี้สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ (สคล.สป.) เป็นเครือข่ายภาคประชาสังคมที่ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน ได้ทำข้อตกลงความร่วมมือในการรณรงค์ ป้องกัน สิ่งเสพติดให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นทั้งนักกีฬาใน พื้นที่กิจกรรมอีสปอร์ต และสถานศึกษา ทั้งด้านกิจกรรมรณรงค์ กิจกรรมวิชาการด้านสุขภาพ การแข่งขันกีฬา การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม การหนุนเสริมใช้เครื่องมือในการประเมินผลความสุขของกลุ่มเป้าหมาย สร้างพื้นที่กิจกรรมที่สร้างสรรค์และปลอดภัยแก่เยาวชน เพื่อเป็นนักกีฬาที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ลดปัญหาปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี ได้อย่างถูกต้อง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม และปัญหาครอบครัว จึงทำข้อตกลงไว้ร่วมกัน นายพีระวัฒณ์ มงคลศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ ดร.สมศักดิ์ รุ่งเรือง อธิการบดี มหาวิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก นายธิติ ภัทรสิทธิกฤษ ผู้จัดการโครงการประเมินผล สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า นายธนพล บุญใส นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรปราการ นายสุรเชษฐ์ โพธิ์อ่อน ผู้ประสานงาน สคล.จังหวัดสมุทรปราการ นางสาวธนาภา ศรีบุญญาบารมี กรรมการสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย

โดยมีสาระสำคัญในข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้

1.เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยร่วมรณรงค์ป้องกันและร่วมกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า กระท่อม กัญชา การพนันออนไลน์ สิ่งเสพติด และความรุนแรง

2.ให้ความรู้ประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า กระท่อม กัญชา การพนันออนไลน์ และความรุนแรงในการจัดกิจกรรมและการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

3.ผลักดันให้เกิดนโยบายและมาตรการในการ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน การสูบยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระท่อม กัญชา การพนันออนไลน์ และความรุนแรงในพื้นที่จัดการแข่งขัน พื้นที่ฝึกซ้อม และพื้นที่สร้างสรรค์อื่นใดในกลุ่ม สมาคม ชมรม เครือข่าย อีสปอร์ตในจังหวัดสมุทรปราการ

4.ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนจังหวัด ของกระทรวงสาธารณสุข ในการสนับสนุนความร่วมมือและให้ความรู้เกี่ยวกับ รณรงค์ ควบคุม ป้องกัน การสูบยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระท่อม กัญชา การพนันออนไลน์ และความรุนแรงในพื้นที่จัดการแข่งขัน พื้นที่ฝึกซ้อม และพื้นที่สร้างสรรค์อื่นใดในกลุ่ม สมาคม ชมรม เครือข่าย อีสปอร์ตในจังหวัดสมุทรปราการ

5.ประสานความร่วมมือกับสถานศึกษา รณรงค์ให้เป็นเขตปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า ตามที่กฎหมายกำหนด

ผู้ประกอบการร้านค้า

1.ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่จำหน่ายยาสูบ สุรา ให้กับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี และไม่จำหน่ายสุรา ยาสูบ รวมถึงไม่แบ่งมวนขายให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี

2.ร้านอาหารอาจกำหนดให้มีเขตสูบยาสูบในเขตปลอดยาสูบได้ โดยต้องดำเนินการให้มีเครื่องหมายติดแสดงไว้ให้เห็นชัดเจนว่าเป็นเขตสูบยาสูบ ไม่อยู่ในบริเวณทางเข้าออกของสถานที่หรือยานพาหนะ มีพื้นที่เป็นสัดส่วนชัดเจนและมีการระบายอากาศที่เหมาะสม รวมทั้งแสดงสื่อรณรงค์ เพื่อการลด ละ เลิกการบริโภคผลิตภัณฑ์ยาสูบ

3.ไม่รับการสนับสนุนใดๆ จากผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และธุรกิจพนัน ซึ่งหมายรวมถึงรูปแบบการดำเนินกิจกรรมของผู้ประกอบการธุรกิจที่ขาดความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR)

2.ขอบเขตของการร่วมส่งเสริมและสนับสนุน
การสนับสนุนประกอบด้วย 4 ส่วน

ส่วนที่ 1. สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดสมุทรปราการ (สคล.สป.) ตกลงให้ความร่วมมือในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สุขภาวะ การรณรงค์ ไม่สูบ ไม่ดื่ม ไม่เสพ ไม่พนัน การศึกษา การวิจัยและการพัฒนา การอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่บุคลากร นักศึกษา นักกีฬา และข้อมูลอื่นๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสมุทรปราการ (กกท.สมุทรปราการ) และสมาคมกีฬาอีสปอร์ตสมุทรปราการ เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับการพัฒนาการบริหารและการจัดการปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพในกีฬาอีสปอร์ต

ส่วนที่ 2. เครือข่ายตกลงให้ความร่วมมือในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ

ส่วนที่ 3. เครือข่ายร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางกาย การรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ โภชนาการ และการประเมินความสุขของกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ต ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย

ส่วนที่ 4. สมาคมกีฬาอีสปอร์ตจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ยินดีจะร่วมกันรณรงค์ ป้องกันให้พื้นที่การแข่งขันและพื้นที่กิจกรรมสร้างการเรียนรู้ที่ปราศจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ ยาเสพติด และการพนัน
บันทึกข้อตกลงนี้เกิดจากเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อเป็นการสนับสนุนและการพัฒนาด้านการรณรงค์ ควบคุม ป้องกัน การสูบยาสูบ บุหรี่ไฟฟ้า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กระท่อม กัญชา การพนันออนไลน์ และความรุนแรง ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งด้านวิชาการทางด้านสุขภาพ กีฬา เทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถด้านกีฬา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม ลงนามเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยเซาส์อีสบางกอก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*