กีฬา

สหภาพแรงงานโตโยต้า จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล TLBU MINI MARATHON 2023#3

%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%95%e0%b9%82%e0%b8%a2%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%81

สหภาพแรงงานโตโยต้า จัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล TLBU MINI MARATHON 2023#3 เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรม CSR TOYOTA ขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมทุกภูมิภาคทั่วประเทศในรูปแบบต่างๆ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 เวลา 05.30 น.ที่สถานตากอากาศบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ สหภาพแรงงานโตโยต้า TOYOTA LABOUR UNION จัดกิจกรรมงาน เดิน – วิ่ง การกุศล TLBU MINI MARATHON 2023#3 โดยมี ดร.ปิยรัชต์ สมาทา ประธานสหภาพแรงงานโตโยต้า ประธานยุทธศาสตร์สหพันธ์แรงงานยานยนต์ และอะไหล่โตโยต้า, ประธานสภาองค์การลูกจ้างอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน ภาค 1 กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมี นายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติมาเป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย นายนันทวัฒน์ ศรีวรัตน์อัชกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายสิริวิทย์ ปรีชาศุทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายกฤตชัย ราชุรัชต รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ธนัสถา คำมาวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เรืออากาศตรีเฉลิมชาติ  ไวยวิฬา เลขานุการนายกเทศมนตรีนายกเทศมนตรีตำบลบางปู พันเอกพิเศษ ธรณัส บำรุงกิจ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก บางปู ตลอดจนคณะกรรมการสหภาพแรงงานโตโยต้า และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้สัญญาณปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขันวิ่งมินิมาราธอนประเภท 10 กิโลเมตร และประเภทวิ่งเพื่อสุขภาพ Funrun 5 กิโลเมตร 

เจ้าหน้าที่ทีมเทคนิคเข้าประจำจุด Finish Start พร้อมจัดลำดับการแข่งขัน พิธีมอบถ้วยรางวัลผู้เข้าแข่งขันนักวิ่งประเภท 10 กิโลเมตร แยกชายหญิง ลำดับที่ 1-5 ผู้เข้าแข่งขันนักวิ่งประเภท 5 กิโลเมตร แยกชายหญิง ลำดับที่ 1-5 และถ้วยรางวัลแฟนซี ลำดับ 1-5 สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด และประชาชนรักการออกกำลังกาย ด้วยการหันมาวิ่ง ส่งผลให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งสมทบทุนทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับการจัดกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อการกุศล TLBU MINI MARATHON ครั้งที่ 3 โดยสหภาพแรงงานโตโยต้า ซึ่งจัดต่อเนื่องกันมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สมาชิกสหภาพแรงงานโตโยต้า พนักงาน บุคคลทั่วไป มีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกำลังกาย 2. เพื่อให้กีฬาสามารถพัฒนาศักยภาพทางด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญาและสังคม 3. เพื่อสร้างความสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และ 4. เพื่อเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรม CSR TOYOTA ขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมทุกภูมิภาคทั่วประเทศในรูปแบบต่างๆ โดยมี สถานตากอากาศ บางปู หน่วยงานภาครัฐ เอกขน กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มพันธมิตรแรงงาน เครือข่ายบริษัท ต่างๆ ให้การสนับสนุน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*