ศาสนาและการศึกษา, สังคมท้องถิ่น

กฐินสามัคคีแรกประจำปี 2566 มูลนิธิร่วมกตัญญู ประจำปี 2566

%e0%b8%81%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%9b%e0%b8%b5-2566
เช่นทุกๆ ปี ในเดือนแรก หลังออกพรรษา มูลนิธิร่วมกตัญญู และ ประชาชนในทุกๆ พื้นที่ จะร่วมกัน ทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา ด้วยการร่วมกันทอดกฐินสามัคคี ซึ่งปีนี้ เริ่มต้นใน วันเสาร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดซับเปิดใต้ ต.ซับเปิด อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ดร.รัตนา สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู นายสมศักดิ์ ปาลวัฒน์ ผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู นางภาวิณี ปาลวัฒน์ รองผู้จัดการมูลนิธิร่วมกตัญญู พี่ท็อป ดร.บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู พี่ต้น อธิวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา รองหัวหน้าอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ตลอดจนครอบครัวบรรลือฤทธิ์  เจ้าหน้าที่และ อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญ ทั้งส่วนกลาง และ จ.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมงานกันอย่างคึกคัก โดยมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่ง , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับเปิด และ พ่อแม่พี่น้อง ชาวบ้าน ต.ซับเปิด อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ร่วมกันถวายกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ให้กับพระสงฆ์วัดซับเปิดใต้ ซึ่งในปีนี้ยอดกฐินร่วมทั้งสิ้น 516,872 บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันแปกร้อยเจ็ดสิบสองบาท)

สำหรับกำหนดการพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 ของมูลนิธิร่วมกตัญญู จำนวน 8 วัด ได้แก่ 1.วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566 วัดซับเปิบใต้ ต.ซับเปิด อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ 2. วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2566 วัดท่ามะปราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 3. วันเสาร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 วัดป่าสัก ต.กกโก จ.ลพบุรี 4. วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 วัดบ้านซำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 5. วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2565 วัดนากว้าว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 6.วันเสาร์ ที่18 พฤศจิกายน 2566 เป็นพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างอาคารเรียน มูลนิธิร่วมกตัญญู แห่งที่ 38 ณ โรงเรียนวัดศรีล้อม อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 7. วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2566 วัดมะขุนหวาน ต.มะขุนหวาน อ.แม่ทะ จ.เชียงใหม่ และ 8.วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 สำนักสงฆ์อุทยานอนุเสาวรีย์สมเด็จพระวันรัต(เฮง เขมจารี ป.ธ.๙) อ.เมือง จ.อุทัยธานี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*