ท้องถิ่น

ทีมผู้ตรวจหน่วยปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม รับรองมาตรฐานระดับพื้นฐาน หน่วยปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ

%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a1%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%88%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%8e%e0%b8%b4%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4
เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุมมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ คณะทีมผู้ตรวจหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน นำโดยนายศุภกิตติ์ เวียนเสี้ยว นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ พร้อมทีมผู้ตรวจและทีมเลขา จากกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลสมุทรปราการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานระดับพื้นฐาน หน่วยปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ โดยมีนายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นางสาวปิยะนุช พาณิชย์พิศาล รองประธานฝ่ายกิจกรรมฯ ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ นางสาวศาตพร ภูมิโคกรักษ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ ผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะกรรมการมูลนิธิฯ และเจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ร่วมให้การต้อนรับ 

โดยทางด้าน นางสาวศาตพร ภูมิโคกรักษ์ ผู้จัดการมูลนิธิฯ และผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉิน มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ได้เปิดเผย วันนี้คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งทีมผู้ตรวจหน่วยปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเพื่อรับรองมาตรฐานระดับพื้นฐาน หน่วยปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน คือฝ่ายบริหารจัดการองค์กร ตรวจรถกู้ชีพกู้ภัย ตรวจห้องจัดเก็บเวชภัณฑ์ ตรวจเยี่ยมห้องศูนย์วิทยุสื่อสาร พร้อมให้คำแนะนำขั้นตอนต่างๆ เพื่อรับรองมาตรฐานระดับพื้นฐาน หน่วยปฏิบัติการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแททย์ พ.ศ.2564

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*