ท้องถิ่น

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3 /2566

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%a5-%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-38

มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3 /2566 เพื่อพิจารณาการจัดงานวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮงโจ๋วซือกง ประจำปี 2566

เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ที่ห้องประชุม มูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน ประธานมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ ได้มอบหมายให้นางกุลภัสสรณ์ เกษมสิริชูวงศ์ รองประธานฯ และเลขาธิการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ และนายไพวงศ์ ชำนินาวากุล รองประธานฯ และเหรัญญิกมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 3 /2566 คณะกรรมการมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ เรื่องแจ้งเพื่อทราบกิจกรรมสาธารณกุศล ต่างๆ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566 และเรื่องเพื่อพิจารณาการจัดงาน วันเกิดหลวงปู่ไต้ฮงโจ๋วซือกง ประจำปี 2566 ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2566 จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการทุกท่าน ร่วมงานประจำปีมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ โดยภายในงานมีการจัดแสดงมหรสพ งิ้ว 3 วัน 3 คือ อีกทั้งได้จัดเตรียมอาหารเลี้ยงสาธุชนผู้มาทำบุญทุกวัน 

สำหรับวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.09 น.คณะกรรมการจะมีพิธีถวายเครื่องสักการะกราบไหว้หลวงปู่ไต้ฮงโจ๋วซือกง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว และมาร่วมต้อนรับคณะผู้ใหญ่ใจบุญจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมาทำบุญกันเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ทางมูลนิธิร่วมกุศล สมุทรปราการ จึงขอเชิญชวนคณะกรรมการทุกท่าน และสาธุชนชาวจังหวัดสมุทรปราการ และใกล้เคียง มาร่วมงานวันเกิดหลวงปู่ไต้ฮงโจ๋วซือกง ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 21-22-23 พฤศจิกายน 2566 กันอย่างพร้อมเพรียง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*