ศาสนาและการศึกษา

วัดผ่องพลอยวิริยาราม จัดขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินประทาน ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก อย่างยิ่งใหญ่

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1
เมื่อเวลา 16.00 น.ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งตรงกับแรม 13 ค่ำ เดือน 11 คณะสงฆ์วัดผ่องพลอยวิริยาราม ร่วมกับคณะกรรมการวัดผ่องพลอยวิริยาราม และพุทธศาสนิกชน คณะศรัทธาต่างๆ จัดตั้งขบวนแห่อัญเชิญผ้าพระกฐินประทาน ของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก บริเวณปากซอยลาซาลด้านถนนสุขุมวิท เข้าสู่วัดผ่องพลอยวิริยาราม ซอยลาซาล 46 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ประธานฝ่ายฆราวาส นายวิชัย-นางประภาพร เมธีดุลสถิต นำผ้าพระกฐินประทาน เวียนประทักษิณรอบพระอุโบสถ จำนวน 3 รอบ ก่อนเข้าสู่มณฑลพิธีห้องโถง ชั้น 1 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 

โดยได้รับความเมตตาจากเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้าพระกฐินประทาน โดยมีพระครูวิริยานุวัตร เจ้าอาวาสวัดผ่องพลอยวิริยาราม ประธานคณะสงฆ์วัดผ่องพลอยวิริยาราม ถวายสักการะ นายวิชัย-นางประภาพร เมธีดุลสถิต ประธานฝ่ายฆราวาส ถวายเครื่องสักการะ เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ สมโภชผ้าพระกฐินประทาน คณะเจ้าภาพ ร่วมกันถวายจตุปัจจัยไทยธรรม เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม มอบของที่ระลึก กล่าวสัมโมทนียกถา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*