ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ เด็ก เยาวชน บุคคล และบุคคลทุกท่าน

%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b4%e0%b8%8d-%e0%b9%80%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%81-%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%9a%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b8%84%e0%b8%a5

สมัครเข้าร่วมอบรมในหัวข้อ รู้เท่าทันภัยโซเชียล โครงการสื่อสร้างสรรค์พัฒนาสังคม (ไม่สูบ ไม่ดื่ม) ประจำปีพุทธศักราช 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ณ ห้อง Workshop ชั้น 1 ศูนย์การค้า โรบินสันไลฟ์สไตล์ สมุทรปราการ จัดโดย องค์กรสภาสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานทูตส่งเสริมวัฒนธรรม-ทสวธ (แห่งประเทศไทย) ร่วมกับ สำนักงานหน่วยจัดการเด็กและเยาวชน จังหวัดสมุทรปราการ ท่านสามารถสมัครได้ที๋ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSddeapQY8ghzMLqy3nItFhVgDnfJ9hn6hOdqQ3iOWUu3qQUIA/viewform?usp=pp_url หมายเหตุ สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย กำหนดการเวลา 11.30 – 16-00 น.ท่านจะได้รับเกียรติบัตร สามารถเก็บชั่วโมงจิตอาสาได้ อาหารกลางวัน 1 มื้อ ขนมเบรค 1 ชุด

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*