ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลด่านสำโรง เตรียมจัดงานลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2567 พร้อมเปิดรับสมัครหนูน้อยที่อายุ2-6 ขวบ เข้าประกวดหนูน้อยนพมาศ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87-%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%a3
นายไพศาล วีรชาติวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง ได้เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าว ว่าเนื่องด้วยทางเทศบาลตำบลด่านสำโรง ได้กำหนดจัดโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 ในวันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ คลองสำโรงและที่สำนักงานเทศบาลตำบลด่านสำโรง  เพื่อเป็นการส่งเสริมรักษาวัฒนธรรมประเพณีของไทยให้คงอยู่สืบไป และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ประชาชนตระหนักถึงคุณประโยชน์ของสายน้ำ โดยภายในงานได้จัดให้มีการประกวดหนูน้อยนพมาศ และกิจกรรมรำวงย้อนยุค      

จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองท่านใดที่สนใจ ร่วมส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดหนูน้อยนพมาศ  โดยมีหลักเกณฑ์การประกวดหนูน้อยนพมาศ ดังนี้//1.เด็กหญิง ที่มีอายุ2ขวบ​ไม่เกิน​ 6 ขวบ//2.ภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลตำบลด่านสำโรง//3.แต่งชุดไทยจักรี

หลักฐานในการรับสมัคร//1.สำเนาสูติบัตร จำนวน 1 ฉบับ//2.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ//3.รูปถ่าย ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22​ พฤศจิกายน 2566 ในวันเวลาราชการ ณ กองการศึกษา (ชั้น 4 ) ติดต่อสอบถามรายละเอียด 02-759-2770-5 ต่อ 502,503 , นายสมชาย มธุรส โทร. 081-902-3629

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*