สังคมท้องถิ่น

กำนันตำบลบางเมืองใหม่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 59 ปี เสริมความเป็นสิริมงคล ให้กับตัวเอง และครอบครัว

%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-2

เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 ที่บ้านทองกร เลขที่ 19/699 หมู่ 6 ต.บางเมืองใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ กำนันณรงค์พล ทองกร กำนันตำบลบางเมืองใหม่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 59 ปี เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล ให้กับตัวเอง และคนในครอบครัวทองกร โดยได้รับความเมตตาจาก หลวงพ่อผา เจ้าอาวาสวัดไตรสามัคคี พระมหาเถราจารย์ผู้ใฝ่ในวิเวกธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำคณะพระภิกษุสงฆ์ วัดไตรสามัคคี จำนวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์

โดยมี นายสุนทร ปานแสงทอง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นายสมศักดิ์ แก้วเสนา นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นายวรพร อัศวเหม ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสภาผู้แทนราษฎร นายมานะชัย หัสมาฆะ นางสาววริศรา มีชัย นายพิษณุวัส คำงาน สมาชิกสภา อบจ.สมุทรปราการ นายปาณวัฒน์ อุทัยเลิศ นายเลิศชาย ยั่งยืน รองนายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง สท.วันเพ็ญ สุขสมบุญ สท.วัชรนนท์ ทองกร สท.นวพงษ์พันธ์ เริงทรัพย์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางเมือง กำนันไพบูรณ์ พินเที่ยง นายกสมาคมกีฬาแห่ง จ.สมุทรปราการ พล.ต.ต.วสันต์ บุญเจริญนายชูชาติ สุขสมบุญ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ตลอดจน หัวกน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการเทศบาลตำบลบางเมือง ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล สมาชิก อสม. ตำบลบางเมืองใหม่ และพ่อค้า ประชาชน ชาวชุมชนตำบลบางเมืองใหม่ เดินทางมาร่วมพิธีทำบุญ มอบกระเช้าของขวัญร่วมอวยพร เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 59 ปี กำนันตำบลบางเมืองใหม่ กันอย่างคึกคัก

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*