กีฬา

เทศบาลนครสมุทรปราการ ส่งเสริมเด็กจัดแข่งขันกีฬานักเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 67

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%aa%e0%b9%88

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ที่สนามกีฬากลางโรงเรียนเทศบาล 1 (เยี่ยมเกตุสุวรรณ) เขตเทศบาลนครสมุทรปราการ นางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศบาลนครสมุทรปราการ ได้มอบหมายให้คณะผู้บริหารเทศบาลนครฯ นำโดย นายสมนึก เตรณานนท์ พร้อม นายธนเสฎฐ์ อุดมวงยนต์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ นายสมยศ นางศรีประไพ กาญจนกันทร นายจิรวัฒน์ บัวสด เลขานุการนายกเทศบาลนคร นายสิทธิชัย เกสรสิทธิ์ ปลัดเทศบาลนครฯ พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ รวมถึงนายสุบิน ทองน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 เยี่ยมเกตุสุวรรณ ได้ร่วมกิจกรรมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครสมุทรปราการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามที่ ดร.เอกลักษณ์ เกิดเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนคร เป็นผู้จัดขึ้นพร้อมเป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมี นายสมนึก เตรณานนท์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในกิจกรรมได้จัดให้มีขบวนพาเหรดนักเรียนจาก 5 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เดินเข้าสู่สนาม พร้อมชมการแสดงชุดฮูลาฮูป ของเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลนครสมุทรปราการ และการแสดงชุด โควเวอร์ แดนซ์ จากนักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนเทศบาล 1 เยี่ยมเกตุสุวรรณ

นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเหรียญรางวัลสำหรับนักกีฬานักเรียนที่ชนะการแข่งขัน

ด้าน ดร.เอกลักษณ์ เกิดเทศ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลนคร กล่าวว่า กิจกรรมเป็นโครงการคณะผู้บริหารเทศบาลฯเพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียนภายในสังกัดเทศบาลนครฯ ได้มีความรักความสามัคคีในการทำงานเป็นหมู่คณะ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความสมบูรณ์ทางร่างกาย ร่วมถึงเป็นการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถและทักษะทางด้านกีฬาที่อาจต่อยอดในระดับท้องถิ่นสู่ระดับจังหวัดได้ในอนาคต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*