สังคมท้องถิ่น

“MOU ความร่วมมือทางการศึกษามอบทุนการศึกษาและมอบเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5”

mou-%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 2 จังหวัดสมุทรปราการ และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ ผอ.วุฒิชัย วันทมาตย์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา นายอบีนาช มาจี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ว่าด้วยความร่วมมือทางการศึกษา พร้อมมอบทุนการศึกษา ระหว่างเทศบาลตำบลแพรกษา และโรงเรียนสังกัดเทศบาลแพรกษา ทั้ง 3 โรงเรียน กับ บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด และมอบเครื่องวัดคุณภาพอากาศ ฝุ่นละออง PM 2.5 ให้กับโรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา ณ ห้องประชุมโรงเรียนมัธยม แพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา โดยหลังเสร็จพิธี ได้นำคณะผู้บริหารบริษัทฯ เยี่ยมชมอาคารเรียนหลังใหม่ อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*