สังคมท้องถิ่น

กรมอุทยานแห่งชาติฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2566 ณ วัดสะแก จ.นครราชสีมา

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%af-%e0%b8%96%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a2

19 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ทอดถวาย ณ วัดสะแก จ.นครราชสีมา โดยมี นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนพระองค์ และมีพระโสภณปริยัติวิธาน เจ้าอาวาสวัดสะแก เจ้าคณะอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมีนายนรินทร์ ประทวนชัย นายทรงเกียรติ ตาตะยานนท์ รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมปฏิบัติหน้าที่การจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ตลอดจนพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีฯ

ในการที่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานผ้าพระกฐินตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดสะแก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อทอดถวายแด่พระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส และเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น อนึ่งในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ได้มีส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน จังหวัดนครราชสีมา มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,568,156 บาท จากนั้นกรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้มอบทุนการศึกษา และเงินบำรุงโรงเรียนให้กับสถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม และโรงเรียนอนุบาลวัดสะแก อีกด้วย.

#กฐินพระราชทาน #กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช #วัดสะแกพระอารามหลวง #จังหวัดนครราชสีมา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*