สังคมท้องถิ่น

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

ที่บริเวณด้านหน้าอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วยนายรัชชานนท์ ทองอร่าม, นายสมหวัง เกษมโกสินทร์, นายพุทธชาติ เชื้อไทย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายสมลักษณ์ ควรสงวน, นายวสุพล จันทร์พวง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายนิคม สมบุญมาก ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ตลอดจน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเป็นการดำเนินการตามโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

ทั้งนี้ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2533 กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันบำรงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 อนุมัติให้วันที่ 21 ของทุกปีเป็น “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ”

นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในวันนี้ทางทีมงานคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาร่วมกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ทำการพรวนดิน นำต้นพุทธรักษา มาปลูกในพื้นที่บริเวณโดยรอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ โดยการปลูกต้นไม้นั้นนอกจากเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับสถานที่แล้ว ยังเป็นการเพิ่มสมดุลย์ รวมทั้งมีส่วนช่วยในการป้องกันปัญหาฝุ่น PM2.5 ได้อีกทางหนึ่งด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*