สังคมท้องถิ่น

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) นำ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว ร่วมศึกษาดูงานในด้านความปลอดภัย และศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%b1%e0%b8%97-%e0%b8%9b%e0%b8%95%e0%b8%97-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%94-%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%99-%e0%b8%99%e0%b8%b3

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. นำ ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว ร่วมศึกษาดูงานในด้านความปลอดภัย และศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นในการดำเนินโครงการฯ ในพื้นที่

บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. ซึ่งได้นำผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว ร่วมศึกษาดูงานในด้านความปลอดภัย และศูนย์ควบคุมระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ณ ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายชาญยุทธ เสือจุ้ย ผู้อำนวยการโครงการฯ กล่าวต้อนรับและและแนะนำโครงการเบื้องต้น พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว ร่วมเดินทางศึกษาดูงานฯ ในครั้งนี้

โดยมีนายกฤษฎา วงศ์คุรุเสถียร ผู้จัดการส่วนปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์, นายอุทัย มหิทธิมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการ พร้อมด้วยวิศวกร เจ้าหน้าที่ฝ่ายมวลชนสัมพันธ์, ได้ร่วมให้การต้อนรับ รวมทั้งบรรยายพิเศษ และนำชมนิทรรศการเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจโครงการระบบท่อก๊าซบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร ในพื้นที่ 6 อำเภอ 24 ตำบล ครอบคลุม 2 จังหวัด

หลังจากศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท. ที่ศูนย์ปฏิบัติการชลบุรีแล้ว คณะศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลบางแก้ว ร่วมเยี่ยมชม และรับชมการสาธิตการดับเพลิง ณ คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จังหวัดชลบุรี ซึ่งสถานที่แห่งนี้ คณะศึกษาดูงานได้รับฟังการบรรยายความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับถังก๊าซหุงต้ม (LPG) หลังจากนั้นได้รับชมการสาธิตการใช้งานถังก๊าซหุงต้ม (LPG) ให้ปลอดภัย รวมทั้งชมการสาธิตการดับเพลิง กรณีเกิดไฟลุกไหม้ถังก๊าซหุงต้ม (LPG)

นายอุทัย มหิทธิมหาวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนโครงการฯ ได้กล่าวว่า ในโอกาสนี้ทางบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) โดยโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้นำผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบางแก้ว มาศึกษาดูงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โดยเฉพาะห้องเฝ้าระวัง SCADA(สกาด้า) ที่สามารถรู้ทุกเหตุการณ์ของแนวท่อก๊าซทุกโครงการฯ ทั่วทั้งประเทศไทย กว่า 4,000 กิโลเมตร และควบคุมเหตุการณ์ไม่คาดคิดได้ภายใน 60 วินาที ทั้งนี้โครงการระบบท่อก๊าซบนบกจากบางปะกงไปโรงไฟฟ้าพระนครใต้ เริ่มต้นที่สถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ BP4 อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และสิ้นสุดที่โรงไฟฟ้าพระนครใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ครอบคลุมพื้นที่ 6 อำเภอ 24 ตำบล ขอบเขต 2 จังหวัด คือจังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดฉะเชิงเทรา รวมระยะทางประมาณ 57 กิโลเมตร

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*