สังคมท้องถิ่น

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ครั้งที่ 41

%e0%b8%ab%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%84%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b-11

หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) เพื่อติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในจังหวัด และแจ้งการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 (90 ปี หอการค้าไทย)

ที่ห้องคอนเวินชั่นฮอลส์ ชั้น 6 ห้างอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) โดยมีนายธนกฤต ปิยสิรินันท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายชาญศิลป์ ปานแก้ว เลขาธิการหอการค้า ดำเนินการประชุม และคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมการประชุม

โดยวาระในการประชุมคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ/ผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ในครั้งนี้ มีวาระเรื่องแจ้งเพื่อทราบ ได้มีการแจ้งเรื่องการจัดประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 41 (90 ปี หอการค้าไทย) ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2566 ณ ภิรัชฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) กรุงเทพฯ โดยประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

นอกจากนั้น ในระเบียบวาระการประชุมเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ทางคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และผู้นำธุรกิจรุ่นใหม่ (YEC) ได้ร่วมกันพิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้ของหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ และในวาระเรื่องแจ้งสมาชิกเข้าใหม่ มีรายงานสมาชิกเข้าใหม่เพื่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการหอการค้าพิจารณารับรอง จำนวน 36 ราย ซึ่งคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ ที่เข้าร่วมการประชุม ได้ให้การรับรองทั้ง 36 บริษัท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*