สังคมท้องถิ่น

โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้า พระนครใต้ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดประเพณีวันลอยกระทง จำนวน 8 แห่ง

%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b9%8a%e0%b8%b2%e0%b8%8b%e0%b8%98

วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2566  โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก จากบางปะกงไปโรงไฟฟ้า พระนครใต้ บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) ได้สนับสนุนงบประมาณการจัดประเพณีวันลอยกระทงให้กับชุมชนในพื้นที่ตำบลบางปลา ตำบลบางพลีใหญ่  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 8 แห่ง และชุมชนในพื้นที่ตำบลเทพารักษ์ และตำบลบางเมือง  อำเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 4 แห่ง  โดยมีผู้นำชุมชน  คณะกรรมการชุมชน และประชาชนในพื้นที่เป็นตัวแทนรับมอบ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*