ศาสนาและการศึกษา

คณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จัดงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี และพิธีบวงสรวงท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 ทิศ ณ วัดเขาแก้ว จ.ลำปาง

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88-3

เมื่อเวลา 09.39 น.วันที่ 18 พฤศจิการยน 2566 ที่วัดเขาแก้ว หมู่ 5 ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง คณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ นำโดย นายสมศักดิ์ เขียวชอุ่ม ตัวแทนร่างทิพย์ และกายทิพย์ องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ใหญ่เอ ณวีรพล ภู่ทองพลพิสิฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บางเมืองใหม่ นายสายชล คำทิพย์ ประธานกลุ่มสะพานบุญ และคณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ จัดพิธีบวงสรวงท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 4 ทิศ ประกอบไปด้วย 1.ท้าวธตรฐ ผู้ดูแลทางทิศบูรพา หรือทิศตะวันออก 2. ท้าววิรุฬหก ผู้ดูแลทางทิศทักษิณ หรือทิศทิศใต้ 3. ท้าววิรูปักษ์ ผู้ดูแลทางทิศปัจจิม หรือทิศตะวันตก 4.ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ดูแลประจำทิศอุดร หรือทิศเหนือ โดยมี พระอธิการนิยม เตชธมฺโม รักษาการเจ้าคณะตำบลเถินบุรี เขต 2 เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว เป็นประธานในพิธีจุดเทียนธูปถวายเครื่องบวงสรวง พร้อมแจกวัตถุมงคล ให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

หลังจากนั้น ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2566 เพื่อบูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ ซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิการยน 2566 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 ณ พระอุโบสถวัดเขาแก้ว โดยมี นายสมศักดิ์ นางอรวรรณ เขียวชอุ่ม คุณแม่สุภาพ ตาดต่าย เป็นประธานอุปถัมภ์ พร้อมด้วย ครอบครัวธรรมกาย ไชยเสนา คุณพยงศรี สิงหฤกษ์ เป็นประธานอุปถัมภ์ คุณแม่จุรีย์ ธรรมสุจริต-สุรินทร์ ศิริ ผู้ใหญ่เอ ณวีรพล ภู่ทองพลพิสิฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บางเมืองใหม่ นายศุภชัย บุญเกลี้ยง นายตะวัน แก้ววิลัย ผู้ช่วยสมชาย หวังสมนึก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ต.บางเมืองใหม่ คุณวัลวิภา มุกกะเสง คูณศิริการ สักสีเทา ประธานกฐินสามัคคี ตลอดจนคณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ และคณะศรัทธาวัดเขาแก้ว ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดกฐินสามัคคี โดยมี ผู้ใหญ่ชิษณุพงศ์ สุนันทเวียงทอง ผู้ใหญ่บ้านสองแควกินหวาน ม.5 และคณะร่วมให้การต้อนรับ สำหรับยอดกฐินสามัคคีวัดเขาแก้ว ในปีนี้ จำนวน 400,714 บาท

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*