ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝากครรภ์ เรื่องสำคัญที่คุณแม่ต้องใส่ใจ

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9d%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a0%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b3%e0%b8%84%e0%b8%b1%e0%b8%8d

เมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ การเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพตัวเองเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับตัวคุณแม่และทารกในครรภ์ เพราะแพทย์จะช่วยดูแลสุขภาพคุณแม่และทารกในครรภ์ให้ปลอดภัย

เหตุผลสำคัญที่ต้องฝากครรภ์

1. ตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ ได้แก่ โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมียและดาวน์ซินโดรม

2. รู้อายุครรภ์ และกำหนดวันคลอดที่แม่นยำ

3. ตรวจหาโรคแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์

4. เพื่อทราบตำแหน่งการตั้งครรภ์ที่ชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้ทราบได้ว่าตำแหน่งการตั้งครรภ์ครั้งนี้มีความปลอดภัย ไม่ใช่การตั้งครรภ์นอกมดลูกที่ถือว่าเป็นตำแหน่งการตั้งครรภ์ที่ผิดปกติ

อายุครรภ์เท่าไหร่จึงควรเริ่มฝากครรภ์

เมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ควรฝากครรภ์ทันที ไม่ควรปล่อยให้เวลาล่วงเลยไป ซึ่งการตรวจครรภ์ครั้งแรกควรเกิดขึ้นก่อนครรภ์จะมีอายุครบ 3 เดือน หลังจากนั้นควรตรวจทุกๆ 1-2 เดือนจนกว่าคลอดหรือตามที่แพทย์พิจารณา

การฝากครรภ์ครั้งแรกต้องตรวจอะไรบ้าง

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์

2. ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง

3. ซักประวัติสูติกรรม โรคประจำตัว ประวัติครอบครัว

4. ตรวจเลือดเพื่อประเมินสุขภาพของคุณแม่

5. ตรวจคัดกรองภาวะเสี่ยงระหว่างตั้งครรภ์

6. ตรวจปัสสาวะ อัลตร้าซาวด์ เพื่อยืนยันการตั้งครรภ์

7. จ่ายยาบำรุงครรภ์และยาอื่นๆ ที่จำเป็น

ดังนั้นเมื่อรู้ว่าตั้งครรภ์ ควรรีบฝากครรภ์ทันทีและเข้าพบแพทย์ตามนัดหมายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้แพทย์ตรวจพบความผิดปกติที่เกิดขึ้นได้ในช่วงอายุครรภ์ที่เหมาะสม อีกทั้งคุณแม่จะได้รับคำแนะนำจากแพทย์เฉพาะทางสำหรับการดูแลตัวเองและทารกในครรภ์อย่างถูกวิธี

โดย นพ.นพดล โรจน์พลากร
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวช
แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ โทร. 0-2109-3222 ต่อ 10240-10241

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*