ท้องถิ่น

ทศบาลตำบลเทพารักษ์​ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น​ เพื่อส่งเสริม อาชีพและรายได้

%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%9e%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8c-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

เทศบาลตำบลเทพารักษ์​ จัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น​ เพื่อส่งเสริม อาชีพและรายได้ให้แก่แม่บ้านกลุ่มสตรี​ และประชาชน

ที่สวนสาธารณะเทศบาลตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ​ จังหวัดสมุทรปราการ​ เทศบาลตำบลเทพารักษ์​ นำโดยนายวชิรเชษฐ์ รุ่งธวัฒน์วงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ ได้มอบหมายให้นายชาตรี​ อยู่วัฒนะ รองนายกเทศมนตรีตำบลเทพารักษ์ มาเป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม อาชีพระยะสั้นในแก่ประชาชนในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนางสาวปารณีย์​ นาคคำ ปลัดเทศบาลตำบลเทพารักษ์ กล่าว รายงานวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งมีคณะผู้บริหาร​​ ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาล​ ผู้นำชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการในวันนี้

โดยการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นในแก่ประชาชนในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 ในครั้งนี้ได้จัดขึ้นตามแผนพัฒนา 3 ปีพ.ศ 2566-2570 ของกองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลเทพารักษ์​ เพื่อพัฒนาด้านวิชาชีพให้แก่ประชาชนกลุ่มสตรีและครอบครัว โดยฝึกอบรมในวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 มีผู้เข้าอบรมจำนวน 120 คนจากหมู่บ้านชุมชนทั้งหมด 5 หมู่บ้านในเขตเทศบาลฝนเทพารักษ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่แม่บ้านกลุ่มสตรีและประชาชนและครอบครัว​ พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการด้านอาชีพของชุมชนให้มีความรู้ด้านวิชาชีพ โดยได้รับความร่วมมือจากคุณอัมพร​ น่วมศิริ เป็นวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าอบรมในวันนี้

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*