ข่าวประชาสัมพันธ์

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประดับต้นคริสต์มาสร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2567

%e0%b8%97%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a7%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%93%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%b4%e0%b8%9b-2

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งความสุขให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2567 โดยจัดต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่สูง 12 เมตร พร้อมตกแต่งประดับไฟสวยงามภายใต้แนวคิด Starlight บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน Row H/J ห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 4 นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่จำลองบ้านคุณลุงซานต้าให้ผู้โดยสารเข้ามาเช็คอินถ่ายภาพ ณ บริเวณทางออก Exit A โถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 2 ประตู 1 ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2567 เพื่อสร้างรอยยิ้ม และส่งความปรารถนาดีแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลแห่งความสุขาอากาศยานสุวรรณภูมิประดับต้นคริสต์มาสร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ในโอกาสคริสต์มาสและปีใหม่ 2567

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งความสุขให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 2567 โดยจัดต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่สูง 12 เมตร พร้อมตกแต่งประดับไฟสวยงามภายใต้แนวคิด Starlight บริเวณเคาน์เตอร์เช็คอิน Row H/J ห้องโถงผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 นอกจากนี้ ยังมีการจัดพื้นที่จำลองบ้านคุณลุงซานต้าให้ผู้โดยสารเข้ามาเช็คอินถ่ายภาพ ณ บริเวณทางออก Exit A โถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ ชั้น 2 ประตู 1 ตั้งแต่วันนี้ – 5 มกราคม 2567 เพื่อสร้างรอยยิ้มและส่งความปรารถนาดีแก่ผู้โดยสารในช่วงเทศกาลแห่งความสุข

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*