สังคมท้องถิ่น

สหภาพแรงงานแบตเตอรี่แห่งประเทศไทย ชี้แจงผลการเจรจาให้สมาชิกรับทราบการปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี

%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b9%81%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%95%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%81%e0%b8%ab

วันที่ 5 ม.ค.67 เวลา 17.00 น. นายนวาช ร่องระกำ ประธานสหภาพแรงงานแบตเตอรี่แห่งประเทศไทย ได้เปิดเผย ที่มาทำกิจกรรมในวันนี้ เพื่อชี้แจงผลการเจรจาให้สมาชิกรับทราบการปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี สืบเนื่อง ในฐานะตัวแทนพนักงาน ได้ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อปรับปรุงและเปลี่ยนสภาพการจ้างประจำปี 2566 ต่อบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) ม.4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย.5C ถนนพัฒนา 3 ตำบล แพรกษา อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ไปเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ จากนั้น มีการเจรจาภายในบริษัทฯ ตามกฎหมายไปแล้วจำนวน 11 ครั้ง โดยทางบริษัทฯ ได้เปิดตัวเลขมาครั้งสุดท้ายเมื่อเดือนธันวาคม ที่ตัวเลข 2.7 และทางสหภาพแรงงานแบตเตอรี่แห่งประเทศไทย ได้เจรจาข้อพิพาทแรงงานที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ ไปถึง 2 ครั้ง ซึ่งผลการเจรจายังไม่มีความคืบหน้า ตัวเลขไม่ขยับ วันที่ 5 มกราคม 2567 ทางสหภาพแรงงานแบตเตอรี่แห่งประเทศไทย ได้มีการเจรจาข้อพิพาทแรงงาน อีกครั้ง เป็นครั้งที่ 3 ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ จึงได้ชี้แจงผลการเจรจาให้สมาชิกรับทราบการปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*