ศาสนาและการศึกษา

คณะครู ผู้บริหารโรงเรียนบ้านคลองหลวง และโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เข้าสวัสดีปีใหม่ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b9-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2

นางมยุรีย์ คนเจน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง พร้อมด้วยนางศิริพร สุภาภาพ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหลวง และคณะครูโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา นายชัยรัตน์ ล้ำฤทธิ์ ครูชำนาญการพิเศษ นายจาตุรงค์ ชาลีชาติ ครูกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ เป็นตัวแทนนางสาวยุพารักษ์ วีระสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา เข้าสวัสดีปีใหม่ พระมหาวิโรจน์ อคฺคปญฺโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม เพื่อขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ และช่วยเหลือทางโรงเรียน ด้วยดีเสมอมา พร้อมขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคลในปี 2567 ณ สำนักงานวัดพุทธภาวนาราม ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*