สังคมท้องถิ่น

นายกรัฐมนตรีคนที่ 9 สหพันธรัฐมาเลเซีย ดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 2

%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%90%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-9-%e0%b8%aa%e0%b8%ab%e0%b8%9e%e0%b8%b1

เมื่อเวลา 10.00 น ของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ (โครงการภาษาอังกฤษ) จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมี ดร.เจต – ดร.เขมสิริ ประภามนตรีพงศ์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครือประภามนตรีและวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ และมี ดร.ปรารถนา ศรีสุข เป็นผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ได้จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์วิจัยและการศึกษานานาชาติ (มลายูศึกษาและอารยธรรม) International Research and Education Center (Malay Studies And Civilisation) พร้อมมีพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับสถาบันการศึกษาต่างๆ จากประเทศมาเลเซีย และประเทศอินโดนีเซีย โดยมีนายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob เป็นประธานในพิธีร่วมกับ พลเอกธีรเดช มีเพียร ปัจจุบันเป็นสมาชิกวุฒิสภา อดีตประธานวุฒิสภา ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และปลัดกระทรวงกลาโหม โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากแวดวงวิชาการและเป็นที่จับตามองในระดับนานาชาติ

นอกจากนี้วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยโกลบอลบริหารธุรกิจ ยังได้มีความร่วมมือด้านการศึกษากับ Instituteof International Education of China International Association for Promotion of science and Technology (IIE-CIAPST) ได้มีความร่วมมือกันในการจัดตั้ง TGBC-ISM Global Data Science and AIโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในการฝึกอบรม AI ในระยะแรกและมีโครงการที่จะเปิดเป็นระดับ ปวส. ในปีการศึกษาต่อไป สื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนมีมูลค่าประมาณ 50 ล้านบาท ได้รับการสนับสนุนจาก JIANG SU HUIBO ROBOTS TBCHNOLOGY CO.LTDประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

ในการมาครั้งนี้ถือเป็นการมาครั้งที่ 2 ของนายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของประเทศสหพันธรัฐมาเลเซีย Dato’ Si Ismail Sabri bin Yaakob เพื่อมากระชับความสัมพันธ์และพัฒนาการศึกษาร่วมกัน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*