ท้องถิ่น

เทศบาลนครสมุทรปราการขับเคลื่อนสตรี จัดฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%82%e0%b8%b1

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานเทศบาลนครสมุทรปราการ ภายในอุทยานการเรียนรู้และหอชมเมือง นางสาวประภาพร อัศวเหม นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ ในฐานะประธานองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ร่วมกับ นางสาวพิม อัศวเหม ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล และ นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ประธานเครือข่าย (ทสม.) จังหวัดสมุทรปราการ ในฐานะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ขององค์กรสตรี ได้จัดการประชุมโครงการฝึกอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการสตรีในเขตเทศบาลนครสมุทรปราการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ที่ประชุมมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลนครสมุทรปราการ หัวหน้าส่วนราชการ และกลุ่มสตรีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 123 คน เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง

ทั้งนี้โครงการที่กลุ่มสตรีจัดขึ้น เพื่อฝึกอบรมอาชีพให้กับสมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลนครสมุทรปราการ ให้มีทักษะและเพิ่มรายได้แก่สมาชิก ตลอดจนให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรี และยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพ สร้างความรู้ ความสามารถในการพัฒนาตนเองของสตรี ให้เป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นต้นแบบในการสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคมตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*