สังคมท้องถิ่น

กระทรวงคมนาคม เร่งแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลา หลังได้รับข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบเส้นเสียง

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%b1

กระทรวงคมนาคม เร่งแก้ปัญหาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางปลา หลังได้รับข้อร้องเรียนเรื่องผลกระทบเส้นเสียง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจพื้นที่ เก็บข้อมูลหาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 14.00 น.กระทรวงคมนาคม มอบหมายบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ส่งคณะทำงานสำรวจผลกระทบเรื่องเส้นเสียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ ลงพื้นที่ชุมชนวากัฟ บางปลาซอย 8 หมู่ที่ 10 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อสำรวจผลกระทบเรื่องเส้นเสียงในชุมชน

ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมาชาวบ้านในชุมชนวากัฟ พร้อมด้วยชาวหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี ได้เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนที่กระทรวงคมนาคม เกี่ยวกับเรื่องความเดือดร้อน ในการได้รับผลกระทบเรื่องเสียงรบกวนจากเครื่องบินขึ้น-ลง สนามบินสุวรรณภูมิ แต่ไม่ได้รับการเยียวยา เนื่องจากชุมชนดังกล่าวถูกกำหนดให้อยู่นอกเขตแนวเส้นเสียงที่ทาง (ทอท.) กำหนด ซึ่งในวันนี้ทางบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ได้ส่งคณะทำงานสำรวจผลกระทบเรื่องเส้นเสียง ร่วมกับคณะทำงานกรมควบคุมมลพิษ เข้าหารือชี้แจ้งแนวทางการทำงานร่วมกับตัวแทนชาวบ้านในชุมชน พร้อมทั้งทำการติดตั้งเครื่องวัดความดังเสียงภายในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลผลกระทบเรื่องความดังเสียง

โดยในที่ประชุม พ.ต.อ.กรวัฒน์ หันประดิษฐ์ ในนามคณะทำงานท่านสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ เลขานุการกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายเข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุม และร่วมพูดคุยให้คำปรึกษาหาารือ ชี้แจงขั้นตอนการดำเนินงานของภาครัฐให้แก่ประชาชนในชุมชนได้รับทราบ เบื้องต้นทางคณะทำงานที่ลงพื้นที่มาทำการสำรวจผลกระทบเรื่องเส้นเสียง จะทำการติดตั้งเครื่องมือวัดความดังเสียงไว้ในชุมชน เพื่อเก็บข้อมูลความดังของเสียงที่เป็นผลกระทบแก่พี่น้องประชาชน โดยกำหนดติดตั้งเครื่องมือไว้ในชุมชนเป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปประกอบพิจารณาเรื่องผลกระทบว่าเข้าหลักเกณฑ์ในการที่จะให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องในชุมชนดังกล่าวหรือไม่ และจะนัดหาหรือประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาทางออกในการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจริงในโอกาสต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*