สังคมท้องถิ่น

คณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายแด่สำนักสงฆ์วัดนางาม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a8%e0%b8%b4%e0%b8%a9%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b9%88-4

เมื่อเวลา 13.09 น. ของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 นายสมศักดิ์ เขียวชอุ่ม ตัวแทนร่างทิพย์ และกายทิพย์ องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ผู้ใหญ่เอ ณวีรพล ภู่ทองพลพิสิฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บางเมืองใหม่ นายสายชล คำทิพย์ ประธานกลุ่มสะพานบุญ นายณัฐพงษ์ บุญอยู่ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ตำหนักปู่ท้าวเวสสุวรรณ และเหล่าบรรดาคณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ร่วมงานบุญทอดผ้าป่าสามัคคี ถวายพระพุทธจักรพรรดิ ทรงเครื่อง และพระปางรำพึง แด่สำนักสงฆ์วัดนางาม ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวินิตวรการ เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม เจ้าอาวาสวัดดงนั่งคีรีชัย ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ผู้ใหญ่เอ ณวีรพล ภู่ทองพลพิสิฐ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ต.บางเมืองใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมี พระอาจารย์มนตรี ถิรจิตฺโต (พระอาจารย์น้อย) รักษาการเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดนางาม ได้รับฉันทานุมัติจากหมู่สงฆ์ชักผ้าบังสุกุล พระสงฆ์อนุโมทนา พระครูวินิตวรการ เจ้าคณะอำเภอแจ้ห่ม ประพรมน้ำพระพุทธมนต์ แจกวัตถุมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับ ยอดผ้าป่าสามัคคีของคณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ในครั้งนี้ จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมกับยอดผ้าป่าของชาวบ้านตำบลนางาม และตำบลใกล้เคียง อีกจำนวน 88,874 บาท (แปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) โดยยอดรวมทั้งสิ้น 188,874 (หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) ทั้งนี้ เพื่อนำเงินมาจัดสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น ห้องน้ำจำนวน 10 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องน้ำชาย 4 ห้อง ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง ห้องน้ำหญิง 4 ห้อง ห้องอาบน้ำ 1 ห้อง รวมทั้งหมดจำนวน 10 ห้อง นอกจากนี้ ยังได้มอบโคมไฟหัวเสา โซล่าเซลล์ จำนวน 12 ชุด ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่มาย พร้อมทั้งถวายถ้วย จานชาม ชุดเครื่องครัว อีกหลายรายการ ก่อนส่งมอบกุฏิพระหลังใหม่ จำนวน 3 ห้อง และห้องน้ำ 1 ห้อง ซึ่งทางคณะศิษยานุศิษย์องค์ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ร่วมกันจัดสร้างถวายแด่พระอาจารย์มนตรี ถิรจิตฺโต (พระอาจารย์น้อย) รักษาการเจ้าอาวาสสำนักสงฆ์วัดนางาม เพื่ออุทิศถวายบุญให้แก่เจ้าอธิการมานิตย์ จารุวํโส อดีตเจ้าคณะตำบลพิชัย เขต 3 แห่งวัดเขาแก้ว

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*