สังคมท้องถิ่น

ทัพเรือภาคที่1 มอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล ให้เป็นกิตติมศักดิ์

%e0%b8%97%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%881-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 พลเรือโท สุระศักดิ์ สิงขรวัฒน์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1 (ผู้แทนกองทัพเรือ) จัดพิธีมอบเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล ให้เป็นกิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายฯ แก่ผู้ให้การสนับสนุน กองทัพเรือ จากเหตุการณ์ เรือหลวงสุโขทัยอับปาง โดยมี ผู้รับเครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล ให้เป็นกิตติมศักดิ์ พร้อมใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องหมายฯ จำนวน 18 นาย ณ ห้องประชุมเกาะช้าง กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เครื่องหมายการประมงกับความมั่นคงของชาติในทะเล มอบไว้เพื่อเป็นเกียรติและกิตติมศักดิ์สำหรับบุคคลผู้ซึ่งประกอบคุณงามความดีให้กับกองทัพเรือ ด้วยความวิริยะ ความอุตสาหะ และความเสียสละ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*