ท้องถิ่น

เทศบาลเมืองพระประแดง จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b9%80%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%81%e0%b8%94%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2567 ห้องประชุม ชั้น 4 เทศบาลเมืองพระประแดง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ นางจิระพร วชิระเขี่อนขันธ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพระประแดง เป็นประธานการประชุมการจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567 ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 19-21 เมษายน 2567 งานดังกล่าวถือได้ว่าเป็นงานประเพณีที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและสืบสานอนุรัษณ์ประเพณีวัฒธรรมของท้องถิ่นที่คงอยู่เป็นที่ภาคภูมิใจแก่อนุชนรุ่นหลังสืบไป จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้ขึ้น

โดยมี นายประเสริฐ วชิรเขื่อนขันธ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพระประแดง นายอานนท์ บูรณะภักดี นายอำเภอพระประแดง นางสุมลฑา เจริญศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ นายจิระศักด์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สำนักงานฉะเชิงเทรา) ผู้กำกับ สภ.สำโรงใต้ สภ.พระประแดง สน.ราชบูรณะ หัวหน้าสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในฐานะคณะกรรมการจัดงานฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

ภายในที่ประชุมมีการพูดถึงการเตรียมจัดงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 19-21 เมษายน 2567 รวมถึงงานด้านการจราจร การเฝ้าระวังเหตุการณ์ต่างๆ จากกลุ่มมิจฉาชีพ และการทะเลาะวิวาท โดยวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 18.00 น. ประกวดนางสงการนต์ และหนุ่มลอยชาย เวทีการประกวด บริเวณที่ว่าการอำเภอพระประแดง วันที่ 19-20 เมษายน 2567 เวลา 19.00 น. ชมการละเล่นพื้นเมือง สะบ้ารามัญ ชมการกวนกาละแม ของดีเมืองพระประแดง บริเวณและชมการประดับไฟ แสง สี ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแพงไฟฟ้า และวันที่ 21 เมษายน 2567 ภาคเช้าเวลา 09.00 น.ประกอบพิธีสงฆ์ ภาคบ่ายเวลา 14.00 น.พิธีเปิดงาน ขบวนแห่นางสงกรานต์

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*