ท้องถิ่น

แพรกษารวมใจ แสดงพลังแห่งความจงรักภักดี

%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%88-%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลแพรกษา ได้จัดกิจกรรมร่วมถวายกำลังใจและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โดยมี ดร.ยงยุทธ สุวรรณบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ สมัยที่ 25 และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา นางอรัญญา สุวรรณบุตร นายกเทศมนตรีตำบลแพรกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร นักเรียนโรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา และผู้นำชุมชนชาวแพรกษา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

โดยร่วมกิจกรรมร้องเพลงชาติไทย เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” อย่างกึกก้อง โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายกำลังใจ แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

#ณ โรงเรียนมัธยมแพรกษาวิเทศศึกษา
#สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา
#สังกัดกระทรวงมหาดไทย
#ทรงพระเจริญ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*