กีฬา

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ จับสลากแบ่งกลุ่มการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล สตรีสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 6-14 มีนาคม 2567

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2-6

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 กุมถาพันธ์ 2567 โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ นำโดย ดร.ชลารักษ์ สายอุทัศน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พร้อมด้วย “โค้ชโจ้” อาจารย์ฉัตรชัย อินดี แห่งโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ อดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนแฮนด์บอลหญิงทีมชาติไทย ปัจจุบันเป็นผู้สอนของจังหวัดสมุทรปราการคว้าแชมป์ในกีฬาชาติประเภททีมหญิงครั้งล่าสุดที่จังหวัดกาญจนบุรี ได้กำหนดการจับสลากแบ่งกลุ่ม การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลสตรีสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 6-14 มีนาคม 2566 ณ สนามกีฬาแฮนด์บอลโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ทีมนักกีฬาแฮนด์บอล ชาย-หญิง จากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ส่งทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 48 ทีม แบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 รุ่น ประกอบไปด้วย รุ่นประถมศึกษาชาย,รุ่นประถมศึกษาหญิง รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย และรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง

โดย ผลการจับสลากแบ่งสายกลุ่ม การแข่งขันกีฬาแฮนด์บอล สตรีสมุทรปราการคัพ ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 6-14 มีนาคม 2567 โดยรุ่นประถมศึกษา ชาย มีทั้งหมด 6 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 3 ทีม ได้แก่ สาย A ทีม รร.บ้านคลองหลวง ทีม รร.วัดแพรกษา และทีม รร.สาธิตรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ส่วนสาย B ได้แก่ทีม รร.สิริวุฒิวิทยา ทีม รร.คลองบางปิ้ง และทีม รร.แพรกษาวิเทศศึกษา สำหรับ ในรุ่นประถมศึกษา หญิง มีทั้งหมด 12 ทีม แบ่งออกเป็น 4 สาย สายละ 3 ทีม ได้แก่ สาย A ทีม รร.สาธิตรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ทีม รร.สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม A) และทีม รร.คลองบางปิ้ง ส่วนสาย B ได้แก่ ทีม รร.บ้านคลองหลวง ทีม รร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา และทีม รร.บ้านคลองแสนสุข ส่วนสาย cได้แก่ทีม รร.วัดแพรกษา ทีม รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ทีม รร.แพรกษาวิเทศศึกษา และสาย D ได้แก่ ทีม รร.สาธิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม A) ทีม รร.สาธิตแห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน และทีม รร.สิริวุฒิวิทยา

โดยในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย มีทั้งหมด 6 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 3 ทีม ได้แก่ สาย A ทีม รร.วัดราชโอรส A ทีม รร.ทวีธาภิเศก ทีม รร.กีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ส่วนสาย B ได้แก่ทีม รร.สตรีสมุทรปราการ ทีม รร.วัดราชโอรส B ทีม รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ และทีม รร.มัธยมวัดนายโรงสำหรับในรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี หญิง มีทั้งหมด 10 ทีม แบ่งออกเป็น 3 สาย สายละ 3 ทีม ได้แก่ สาย A ทีม รร.สตรีสมุทรปราการ ทีม รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน(ฝ่ายมัธยม B) และทีม รร.ดัดดรุณี สวนสาย B ได้แก่ทีม รร.วัดราชโอรส ทีม รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ และทีม รร.สาธิตรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ส่วนสาย c จะมี 4 ทีมได้แก่ทีม รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน(ฝ่ายมัธยม A) ทีม รร.สาธิตแห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ทีม รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และทีม รร.สตรีศรีสุริโยทัย

สำหรับในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย มีทั้งหมด 6 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 3 ทีม ได้แก่ สาย A ทีม รร.สุวรรณรามวิทยาคม ทีม รร.ยั่งยืนวิทยา และทีม รร.สตรีสมุทรปราการ สวนสาย B ได้แก่ทีม รร.วัดราชโอรส ทีม รร.วัดราชโอรส B ทีม รร.เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ และทีม รร.มัธยมวัดนายโรง และในรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี หญิง มีทั้งหมด 8 ทีม แบ่งออกเป็น 2 สาย สายละ 4 ทีม ได้แก่ สาย A ทีม รร.สตรีสมุทรปราการ ทีม รร.สาธิตรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม) ทีม รร.สุวรรณรามวิทยาคม และทีม รร.สาธิตแห่งมหาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สวนสาย B ได้แก่ทีม รร.วัดราชโอรส ทีม รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ทีม รร.สาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) และทีม รร.สาธิตพิบูลบำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*