สังคมท้องถิ่น

มูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว จัดพิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่

%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%ae%e0%b8%b1%e0%b9%89

ที่โรงเรียนป้วยฮั้ว ถนนสายลวด ซอย 2 ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว จัดพิธีบวงสรวง วางศิลาฤกษ์อาคารหลังใหม่โรงเรียนป้วยฮั้ว โดยมีฯพณฯ พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีจุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และมีพลเอกบุญเกิด วาดวาริน นายวิโรจน์ เตียวแสงสุข ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว ร่วมจุดธูปที่ปรัมพิธีบวงสรวง พราหมณ์ อ่านโองการบวงสวง เจิมอิฐทอง เงิน นาค พรมน้ำเทพมนต์เครื่องบวงสรวง และแท่นวางศิลาฤกษ์ ประธานในพิธีนำใบทอง ใบเงิน ใบนาค และเหรียญเงิน-ทอง ลงก้นหลุม ปักและตอกไม้มงคล 9 อย่าง วางอิฐทอง เงิน นาค วางตลับพลอยนพเก้าลงในช่องอิฐ โปรยดอกไม้ พระสงฆ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยนายสุพจน์ ภูติเกรียติขจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียนและแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

โรงเรียนป้วยฮั้ว ได้ก่อตั้งมาประมาณ 73 ปี มีการพัฒนาโดยลำดับจนถึงปัจจุบัน โดยมีมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว ให้การสนับสนุนโรงเรียนได้พัฒนาด้านการศึกษามาตลอด ในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนได้เสนอมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว ด้านอาคารเรียนไม่เพียงพอโดยโรงเรียนได้ทำการขยายมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้ห้องเรียน ห้องประกอบการไม่เพียงพอ มูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว ได้ประชุมคณะกรรมการและมีมติ ให้สร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก 1 อาคาร จึงกำหนดวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 วางศิลาฤกษ์ขึ้น เพื่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ให้โรงเรียนได้มีห้องเรียน ห้องประกอบการเพียงพอต่อนักเรียนระดับชั้นมัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ขออนุญาติจัดตั้งโดยมูลนิธิโรงเรียนป้วยฮั้ว เป็นโรงเรียนประเภทสามัญและเปิดสอนวิชาภาษาจีนกลางให้กับบุตรหลานพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนเปิดรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมีจำนวนนักเรียนจำนวน 2,300 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*