กีฬา

เทศบาลตำบลบางปู จัดโครงการการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3-20

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเอกลักษณ์ ศรีชมพันธ์ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลในสังกัดเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬานันทนาการ และลานวัฒนธรรม เทศบาลตำบลบางปู โดยมี ดร.สมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพทักษะกีฬาให้กับนักเรียน ที่มีคุณสมบัติ ความถนัด ความพร้อม ความสามารถพิเศษให้เกิดความชำนาญมากขึ้นในทักษะกีฬา สร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย และเป็นการส่งเสริมให้นักเรียน รู้จักรับผิดชอบ มีวินัย อดทน มุ่งมั่น รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีน้ำใจนักกีฬา สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง นักเรียน ครู โรงเรียนเทศบาล 1 (บางปูใหม่) โรงเรียนเทศบาล 2 (บางปู) โรงเรียนเทศบาล 3 (ท้ายบ้านใหม่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางปู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลท้ายบ้านใหม่ และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบางปู

ภายในงานมีการมอบถ้วยรางวัล เหรียญรางวัลและเงินรางวัล ให้แก่นักกีฬา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เด็กๆ การเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาอนุบาลจะทำให้เด็กๆ มีความรู้สึกมีส่วนร่วม และมีโอกาสได้รู้จักเพื่อนใหม่มากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการเสริมทักษะการทำงานเป็นทีมถึงแม้ว่าแต่ละคนจะเล่นดีมากแค่ไหน แต่ถ้าไม่มีการทำงานร่วมกัน ทีมก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ การเล่นกีฬาเป็นทีมทำให้เด็กๆ หัดฟังเพื่อนคนอื่น และหัดทำงานร่วมกับคนอื่น การสื่อสารจึงถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่จะทำให้ทีมประสบความสำเร็จ ซึ่งจะเป็นบทเรียนที่เป็นประโยชน์สำหรับเด็กๆ ที่จะก้าวไปสู่วัยผู้ใหญ่และการทำงานในอนาคต

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*