ท้องถิ่น

วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b8%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98-5

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ศาลาหอฉัน วัดพุทธภาวนาราม ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ พระมหาวิโรจน์ อัคคะปัญโญ เจ้าอาวาสวัดพุทธภาวนาราม พร้อมด้วยคณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และอุบาสก อุบาสิกา วัดพุทธภาวนาราม จัดพิธีทำบุญตักบาตร เวียนเทียน ฟังพระธรรมเทศนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา(วันมาฆบูชา) ประจำปี พ.ศ. 2567 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ชุมชนเรวัช ชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนสะพานโอ่ง และชุมชนใกล้เคียง ได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงวันมาฆบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวาง แพร่หลายและดำรงมั่นอยู่คู่คนไทย

โดยบรรยากาศภายในงาน นอกจากพิธีทำบุญตักบาตร แล้ว พุทธศาสนิกชนชาวชุมชนวัดพุทธภาวนาราม ชุมชนเรวัช ชุมชนร่วมพัฒนา ชุมชนสะพานโอ่ง และชุมชนใกล้เคียง ยังได้ร่วมทำบุญซื้อข้าวสารถุงละ 5 กิโลกรัม เพื่อให้ทางวัดนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการและยากไร้ ตามโครงการบวร บ้าน วัด โรงเรียน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*