ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลบางปูมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%97%e0%b8%b8%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา (เงินช่วยเหลือนักเรียน) ของเทศบาลตำบลบางปูตามโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลบางปู เข้าร่วมพิธีฯ มีดร.สมเจตน์ ทองเทศ ปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมอบทุนการศึกษา (เงินช่วยเหลือนักเรียน) การศึกษาระดับชั้นอนุบาล – ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 297 ทุน ให้กับตัวแทนโรงเรียน 16 โรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบางปู ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลบางปู

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือและสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาหรือนักเรียน ซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสในเทศบาลตำบลบางปู ส่งเสริมให้ได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และเพื่อให้โอกาสนักศึกษาหรือนักเรียน ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนการศึกษาได้เข้าถึงทุนการศึกษาและโอกาสในการได้เรียนหนังสือ

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*