ศาสนาและการศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

%e0%b8%84%e0%b8%93%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b9%89

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 47 ปี

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ที่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการที่ปรึกษา ผู้ปกครองนักรียน ศิษย์เก่า กลุ่มผู้นำชุมชน และคณะครู นักเรียนโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นำโดย นายวรัญญู อติศักดิ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ครบรอบ 47 ปี โดยจะนำงบประมาณมาพัฒนาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ ซึ่งเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 722 คน และไม่ได้เก็บค่าบำรุงการศึกษาจากนักเรียนเพิ่มเติม

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อซ่อมแซมพัดลม โทรทัศน์ และระบบไฟฟ้าในห้องเรียน จำนวน 23 ห้องเรียน 2. เพื่อจัดหางบประมาณในการจ้างครูอัตราจ้างให้เพียงพอต่อการจัดการศึกษาอย่างมีคุฯภาพ 3. เพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในส่วนอื่นๆ ที่โรงเรียนขาดแขลน โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิมลศุภการ เจ้าอาวาสวัดด่านสำโรง เจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรปราการ เป็นประธานกรรมการอุปภัมถ์ฝ่ายสงฆ์ โดยมี ดร.กิตติ ยงค์สงวนชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นางสาวสุมณฑา ทายาทผู้บริจาคที่ดินให้กับทางโรงเรียน เป็นประธานกรรมการอุปภัมถ์ฝ่ายฆราวาส

โดยมี นางสาวอรวรรณ ชิณศรี ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง นายไพศาล วีรชาติวัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลด่านสำโรง ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรปราการ คณะผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าของ บริษัท ห้างร้าน และผู้มีจิตศรัทธา เข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมพรียง ทั้งนี้ หากผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถบริจาคได้ที่โรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ หรือจะร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเทพารักษ์ ชื่อบัญชีเงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ เลขที่บัญชี 226-0-06900-2

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*