ท้องถิ่น, ศาสนาและการศึกษา

วัดหัวลำภูทอง จัดงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อทอง จนฺทโก ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567

%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%ab%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b8%97%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0

เมื่อเวลา 16.39 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2567 ที่วัดหัวลำภูทอง (12 ธันวาราม) ต.บางปูใหม่ อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ นำโดยท่าน พระครูวิมลญาณโสภณ (เจ้าอาวาสวัดหัวลำภูทอง) พร้อมด้วย คณะพระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการ ไวยาวัจกร และอุบาสก อุบาสิกา วัดหัวลำภูทอง จัดงานประจำปี ปิดทองหลวงพ่อทอง จนฺทโก อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลำภูทอง หรือวัด 12 ธันวาราม ระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2567 โดยมี นายไพบูลย์ วสุโสภณ ผู้บริหารบริษัท พี.เอส.ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด เป็นประธานลั่นฆ้องมงคล เปิดงานประจำปี พระสงฆ์ 9 รูป สวดเจริญชัยมงคล

โดยมีกลุ่มผู้สมัครกรรมการชุมชน หมู่ 1 กลุ่มคลองหัวลำภูทอง -ยังยืน คณะกรรมการชุมชน หมู่ 7 และหมู่ 9 ต.บางปูใหม่ นายทองคำ ผลโพธิ์ ประธานชุมชนเจริญสุข หมู่ 9 นางแสง แจ้งเวช ประธาน อสม. ประธานกลุ่มสตรี หมู่ 1 ต.บางปูใหม่ และพ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมงาน โดยภายในงาน นอกจากสักการะกราบไหว้ปิดทองหลวงพ่อทอง จนฺทโก แล้ว ยังมีการรำถวาย โดยนางรำจากศูนย์วัฒนธรรมอำเภอเมืองฯ มีการจำหน่ายวัตถุมงคล รูป และเหรียญหลวงพ่อทอง จนฺทโก รวมทั้ง มหรสพภาพยนตร์ ตลอดจนลุ้นรางวัลการกุศลพาโชค และมีสินค้าอุปโภคบริโภคให้เลือกสรรค์อีกมากมาย สำหรับรายได้จากการจัดงาน ครั้งนี้จะนำไปจัดซื้อที่ดินและทำนุบำรุงพุทธสถานวัดหัวลำภูทองให้เกิดประโยชน์ต่อไป

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*