สังคมท้องถิ่น

โรงเรียนคลองบางปิ้ง จัดงาน วันพวงชมพูบาน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง

%e0%b9%82%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94

โรงเรียนคลองบางปิ้ง จัดงาน วันพวงชมพูบาน ประจำปีการศึกษา 2566 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน

เมื่อเวลา 17.30 น. ของวันที่ 2 มีนาคม 2567 นาวาเอก อนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดงาน วันพวงชมพูบาน ประจำปีการศึกษา 2566 และพิธีถวายองค์ผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี 2567 โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิสาลพัฒนากร เจ้าอาวาสวัดบางปิ้ง พิจารณาผ้าป่าและประกอบพิธีอุปโลกน์ ณ โรงเรียนคลองบางปิ้ง ต.บางเมือง อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ โดยมี ผอ.ดุษิต ศรีหิรัญ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปิ้ง ในนามคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วย ผอ. มยุรี สดแสงจันทร์ อดีต ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองบางปิ้งนายชาญ คงทรัพย์ อดีตผู้ใหญ่หมู่ 5 ต.บางเมือง ผอ.วรัญญู อติศักดิ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์ นายประยูรศักดิ์ คงทรัพย์ สารวัตรกำนันตำบลบางเมือง ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู- ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนคลองบางปิ้ง เข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

สำหรับ การจัดงาน วันพวงชมพูบาน ประจำปีการศึกษา 2566 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อระดมทรัพยากรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน และเพื่อส่งเสริมความสามารถศักยภาพทุกคนในด้านการแสดงออก รวมทั้ง เพื่อหารายได้ ในการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวทางโรงเรียนได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอุปการะคุณจากหลายภาคส่วน โดยบรรยากาศภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายอาหาร จำหน่ายบัตรการกุศล และการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*