สังคมท้องถิ่น

สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค จัดใหญ่ กิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องเมืองสมุทรปราการ ปีที่ 5”

%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%a1-2

เมื่อเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2567 ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ สมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฐานทัพเรือกรุงเทพป้อมพระจุลจอมเกล้า และหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องเมืองสมุทรปราการ ปีที่ 5” เพื่อนำเงินสนับสนุน จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มอบเป็นทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน ในเขตพื้นที่ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน 20 โรงเรียน และทุนการศึกษาบุตร-ธิดา สื่อมวลชนจังหวัดสมุทรปราการ บุตรข้าราชการทหารเรือ รวมจำนวน 40 ทุน

โดยมี ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค กล่าวต้อนรับและรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อจัดกิจกรรมปั่นจักรยานส่งเสริมสุขภาพ และส่งเสริมการท่องเที่ยวและมอบทุนการศึกษาโรงเรียน 20 โรงเรียนๆ ละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ในพื้นที่อำเภอพระสมุทรเจดีย์มอบทุนการศึกษาให้บุตรผู้สื่อข่าวจังหวัดสมุทรปราการและบุตรทหารเรือ รวม 40 ทุนๆ ละ 4,000 บาท (สี่พันบาทถ้วน) นับว่าเป็นการสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พี่น้องสื่อมวลชน และสร้างขวัญกำลังใจให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนต่างๆ

หลังจากนั้น น.ส.นันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีกล่าวกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจกรรมที่ดี ที่ทางพี่น้องสื่อมวลชน จัดขึ้นในช่วงวันนักข่าว (5มีนาคม)) ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ยินดีเข้าร่วมและสนับสนุนกิจกรรมนี้ เนื่องจากกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องเมืองสมุทรปราการ” หลายครั้งที่ผ่านมา คุณเอ๋ ชมน์สวัสดิ์ อัศวเหม ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื่นที่จังหวัดสมุทรปราการ นับว่าเป็นการสานต่อแนวคิดที่เป็นประโยชน์กับพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการในทุกมิติต่อไป

ต่อมา พลเรือเอก ชลธิศ นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ กล่าวให้โอวาท กิจกรรมในครั้งนี้ จะไม่เกิดขึ้นจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด แต่เนื่องจากความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ที่ร่วมผลักดัน ส่งเสริม และสนับสนุน ทั้งแรงกาย แรงใจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการสืบสานสิ่งที่บรรพชนได้รักษาไว้ ด้วยการสนับสนุนการศึกษาให้กับบุตรหลานซึ่งเป็นอนาคต ที่จะรักษาและพัฒนาชาติบ้านเมืองของเรา สืบต่อไป

พร้อมด้วย คุณ ฐิติพรญ์ เศรษฐลักษณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ นายจิรศักดิ์ อ่วมอุไร ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานฉะเชิงเทรา นาวาเอกจตุรงค์ ชมพู ผู้บังคับการป้อมพระจุล ฐานทัพเรือ ประธานทั้งหมด ร่่วมกันกดแตรลม โดยมีนายวิบูลย์ จิตประสพเนตร เลขาธิการนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค เป็นผู้ตีธง ปล่อยตัวนักปั่นจักรยาน เส้นทาง ป้อมพระจุลจอมเกล้า – วัดสาขลา รวมระยะทาง 30 กิโล โดยกราบนมัสการได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อ “พระครูแจ้” พระครูปลัดสุวัฒนศีลคุณ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่กลาง มอบทุนการศึกษา และประพรมน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล กับนักปั่นจักรยานจากทั่วประเทศกว่า 1200 คัน ภายใต้โครงการ “ปั่นเพื่อน้องท่องเมืองสมุทรปราการ ปีที่ 5” การจัดงานครั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขัาราชการทหาร ตำรวจ ตลอดจนหน่วยงานองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน เจ้าของสถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ผู้ให้การสนับสนุน เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก โดยมี ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค พร้อมนายวิบูลย์ จิตประสพเนตร เลขาธิการนายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักข่าวฯร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติงานครั้งนี้

ดร.สังวาลย์ เกตุงาม นายกสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องเมืองสมุทรปราการ ปีที่ 5” ครั้งนี้ ทางสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ได้ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ, กองทัพเรือ, สำนักงานการท่องท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฉะเชิงเทรา, องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ, หอการค้าจังหวัดสมุทรปราการ, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม วันนักข่าว (5 มีนาคม) ที่ทางสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ได้จัดมาอย่างต่อเนื่อง จึงกำหนดจัดโครงการเพื่อสังคม และกระตุ้นเศรษฐกิจ ในกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องเมืองสมุทรปราการ ปีที่ 5” ขึ้น โดยในปีมีนักปั่นสนใจเข้าร่วมกว่า 1,200 คัน สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งนักปั่นทุกคนจะได้เรียนรู้แหล่งประวัติศาสตร์ รศ.112 รวมไปถีงเส้นทางท่องเที่ยวสัมผัสวิถีชุมชน ของดีของชุมชน ตลอดเส้นทาง 30 กิโลเมตร ในอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จาก ฐานทัพเรือกรุงเทพ ป้อมพระจุลจอมเกล้า – วัดสาขลา ที่ผ่านมาสมาคมนักข่าวหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาค ได้จัดกิจกรรมการกุศลแบบนี้ ในทุกๆปีที่ผ่านมา สมาคมนักข่าวฯ ได้จัดแรลลี่การกุศล, กอล์ฟการกุศล, กิจกรรมปันรักปันสุข ช่วยเหลือบ้านยากไร้ ใน และสนับสนุนโลงศพ น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำเชื้อเพลิง และอื่น ตามวัดต่างๆ และศูนย์ฉีดวัคซีนวัดบางพลีใหญ่กลาง และพื้นที่ต่างๆของจังหวัดสมุทรปราการ และกิจกรรมล่าสุดกิจกรรม “ปั่นเพื่อน้องท่องเมืองสมุทรปราการ” ซึ่งจะยึดมั่นดำเนินการช่วยเหลือสังคมติดต่อกันหลายปี โดยภายในงานได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคุณ พระราชเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการ เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง มอบอาหารจัดเลี้ยงแก่นักปั่น และขอขอบคุณบริษัทฯห้างร้าน ที่ให้การสนับสนุนของขวัญของรางวัล มอบให้กับนักปั่นผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อน้องท่องเมืองสมุทรปราการ ครั้งนี้มาในโอกาสนี้ด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*