สังคมท้องถิ่น

เครือข่ายภาคีสภาเกษตร 29 จังหวัดภูมิภาค ทำ MOU ผลักดันสินค้าเกษตร เข้ากองทัพ และ กรมราชทัณฑ์

%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%82%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b5%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-29

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุม ชั้น 3 อุทยานการเรียนรู้และหอชมเมืองสมุทรปราการ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ คณะภาคีเครือข่ายสภาเกษตรกรจาก 29 จังหวัดภูมิภาค ร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การแลกเปลี่ยนสิ้นค้าเกษตรเชื่อมโยงหุ้นส่วนภาคีทางเศรษฐกิจระหว่างจังหวัดภูมิภาค โดยมี นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานพิธี

โดยในพิธีได้รับเกียรติจาก นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ, นายสมหวัง เกษมโกสินทร์ รองนายก อบจ.สมุทรปราการ, พันเอกยุทธพล ประทีปอุษานนท์ ตัวแทนจาก กอ.รมน.จ.สมุทรปราการ, นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย, นายสมศักดิ์ แก้วเสนา ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นายวินิจ ม่วงนาค ปธ.สภาเกษตรกรจังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนเครือข่ายภาคีจากประธานสภาเกษตรกรจากจังหวัดต่างๆภาคตะวันออกร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการนี้ น.ส.เกศสุดา ธรรมสาร หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาสินค้าภาคการเกษตรในจังหวัดภูมิภาคในรูปแบบภาคี เพื่อผลักดันเชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าเข้าสู่ผู้ประกอบการเลี้ยงของกองทัพ และกรมราชทัณฑ์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐอื่นและเอกชนให้เกิดการหมุนเวียนทรัพยากรด้านการเกษตรและรายได้ของกลุ่มเศรษฐกิจฐานราก โดยมีผู้ร่วมงานภาคีเครือข่ายเกษตรเข้าร่วมพิธี ประมาณ 100 คน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*