ท้องถิ่น

ทม.แพรกษาใหม่ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

%e0%b8%97%e0%b8%a1-%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%88%e0%b8%a7

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายอำนวย บุญริ้ว นายกเทศมนตรีเมืองแพรกษาใหม่ พร้อมด้วย จ่าเอกสุทัศ ทับวันนา ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานเทศบาล ได้มอบช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายภานุพงศ์ คุ้มโต และนายอภิชาต ดิษฐประชา ณ หมู่บ้านเฟื่องฟ้า 11 เฟส 9 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยฯ โดยผ่านมติเห็นชอบจากคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*