สังคมท้องถิ่น

สุดตระการตางาน “ปราการเวลาเดอะเธียเตอร์” ย้อนรำลึก ร.ศ.112 แสงสีรูปแบบมิวสิคัล

%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%95%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80

เป็นความสมบูรณ์และภาคภูมิใจที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับจังหวัดสมุทรปราการ กองทัพเรือ ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดผ่านปรากฎการณ์ทางประวัติศาสตร์ชาติไทย ด้วยการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัล รำลึกเหตุการณ์ ร.ศ.112 “ปราการเวลา เดอะเธียเตอร์” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม ที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าที่ผ่านมา

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา ที่บริเวณป้อมพระจุลจอมเกล้า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ ทางด้านประวัติศาสตร์ พร้อมชมการแสดงแสงเสียงสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัล รำลึกเหตุการณ์ ร.ศ.112 “ปราการเวลา เดอะเธียเตอร์” ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้จัดขึ้น โดยมีจังหวัดสมุทรปราการ และกองทัพเรือให้การสนับสนุนโครงการ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, นายชาดา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย, พร้อมคณะข้าราชการในทุกระดับชั้น ทั้งฝ่ายปกครองและกองทัพเรือเข้าร่วม

โดยมี นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ นายศุภมิตร ชิณศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ และ พลเรือเอก อะดุง พันธุ์เอี่ยม ผู้บัญชาการทหารเรือ ร่วมให้การตอนรับ

นอกจากนี้ภายในงานยังได้รับเกียรติจาก นายวิทยา ผิวผ่อง สมาชิกวุฒิสภา นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร นายสุจินต์ วาจากิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นางอรวรรณ ชิณศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ดร.พัชรางสุ์ ชัยวรมุขกุล อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด ดร.สิริภัสสร ปิยนันทวารินทร์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ นายโชติพงษ์ เปล่งวิทยา นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นาวาเอกอนุศักดิ์ นาคทิม นายกเทศมนตรีตำบลบางเมือง นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม ประธาน ทสม.จังหวัดสมุทรปราการ ตลอดจนคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบจ.และเทศบาลนครสมุทรปราการ และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับชมประมาณ 1,200 คน

โดยกิจกรรมเป็นการแสดงแสงสีสื่อผสมในรูปแบบมิวสิคัล รำลึกเรื่องราวผ่านเหตุการณ์ ร.ศ.112 ที่เปิดม่านการแสดงให้ชาวไทยทั้งประเทศได้ร่วมรับชม พร้อมหวนรำลึกสัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ก่อนจะเป็นแผ่นดินเมืองสมุทรปราการ โดยการเปิดฉากด้วยการปลุกเรือรบหลวงแม่กลองให้กับมามีชีวิตอีกครั้ง พร้อมความเข็มแข็งองอาจของเหล่าทหารหาญแห่งกองทัพเรือที่ปรากฎรายรอบกราบตัวเรือ พร้อมชมการแสดงผ่านมิติเวลาย้อนรำลึกในเหตุการณ์ ร.ศ.112 จากด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า จนเกิดเป็นแผ่นดินเมืองหน้าด่านเป็นเมืองสมุทรปราการทุกวันนี้

ทั่งนี้กิจกรรมนอกจากจะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ชาติไทยของจังหวัดสมุทรปราการแล้ว ยังเป็นการเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อีกด้วย

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*