ท้องถิ่น, ทันข่าว

กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ ตรวจสอบน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีชมพู เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนใน หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่

%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%a5%e0%b8%87

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ที่บริเวณท่อลำรางที่พบน้ำเปลี่ยนเป็นสีชมพู ท้ายซอยเทศบาลบางปู 55 (ยัวซ่า) หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำโดย นางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ พร้อมด้วย ปลัดชญาน์ทัต ดีมา ปลัดอำเภอ ผู้ใหญ่เชาว์ สิทธิปกรณ์ จุลแก้ว ผู้ใหญ่บ้านแหนบทองคำ หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ สท.สุดารัต ชูเจริญ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบางปู นายธงชัย วิเศษบุปผา รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ นางสาวพัชณิชา สุภาพ นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ เทศบาลตำบลบางปู ตลอดจนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่ และเจ้าหน้าที่กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ลงพื้นที่ ตรวจสอบน้ำที่เปลี่ยนเป็นสีชมพู เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนใน หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้านใหม่

โดยนางสาวดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ได้เปิดเผยหลังได้รับการประจากทางอำเภอ ว่าพบน้ำเปลี่ยนเป็นสีชมพู บริเวณท้ายซอยเทศบาลบางปู 55 (ยัวซ่า) หมู่ 5 ตำบลท้ายบ้าน จึงพร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ เบื้องต้นเท่าที่ตรงจสอบโดยใช้เครื่องวัดและตรวจสอบคุณภาพน้ำ ก็พบว่าค่าซิเจนที่ละลายในน้ำเป็น 0 แสดงว่าไม่มีออกซิเจนละลายอยู่ในน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตไม่สามารถอาศัยอยู่บริเวณนี้ได้ ส่วนค่าความเป็นกรดด่าง อยู่ในเกณฑ์ปกติ เท่าที่ประเมินการเบื้องต้นน้ำที่เป็นสีชมพูอาจจะเป็นจุลินทรีย์ซัลเฟอร์สีม่วง ทำให้มองเห็นน้ำเป็นสีชมพู มักพบในน้ำที่ขาดออกซิเจน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*