ศาสนาและการศึกษา

เทศบาลตำบลบางปู มอบเงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ปีงบประมาณ 2567 ให้แก่กลุ่มองค์กรภาคประชาชน

%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b8%b3%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%b9-%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 น. นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ประธานกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบงบประมาณให้แก่กลุ่มองค์กรภาคประชาชน ที่ขอรับเงินงบประมาณสนับสนุนโครงการจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบางปู ปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1/2567 จำนวน 28 โครงการ เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ ต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 160 คน ณ ห้องประชุม 1 เทศบาลตำบลบางปู

ท่านประธานฯ ยังได้กล่าวชื่นชมและให้กำลังใจ พร้อมสนับสนุน ส่งเสริมการทำงานและในการนี้ ตัวแทนกลุ่มองค์กรภาคประชาชน ยังได้จัดชุดการแสดงจำนวน 2 ชุด ได้แก่ 1. ชุดบีกิน จากชมรมรักษ์ลีลาศเมืองเอกบางปู 2.ชุดคัลเลอร์ฟูล จากชมรมแอโรบิคเคหะท้ายบ้านใหม่ เพื่อสร้างสีสันให้ผู้ร่วมงาน

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*