ท้องถิ่น

ประชุมใหญ่สามัญ อสม.เทศบาลนครสมุทรปราการ “นายกฯนันทิดา-ชมน์ทิดา” ร่วมแสดงความยินดีแต่งตั้ง อสม.คนใหม่

%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%8d%e0%b9%88%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b1%e0%b8%8d-%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b8%a1-%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%a8%e0%b8%9a

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ที่ศูนย์เยาชนเทศบาลนครสมุทรปราการ นางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้มาเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข หรือ อสม.ประจำเทศบาล ตามที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสมุทรปราการ เป็นผู้จัดขึ้น

ที่ประชุมได้รับเกียรติจาก นางสาวชมน์ทิดา อัศวเหม ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ทสม.ประจำหมู่บ้านจังหวัดสมุทรปราการ ได้เดินทางเข้าร่วม โดยมีข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ตลอดจนคณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลนคร และกลุ่มชมรม อสม.ทั้ง 32 ชุมชนร่วมให้การต้อนรับ

โดยก่อนการประชุม คณะชมรม อสม.ได้ลุกขึ้นยืนพร้อมร่วมใจกันร้องเพลงมาร์ช อสม. และยืนไว้อาลัยให้กับ อสม.ที่เสียชีวิตไปแล้วทุกคน

ต่อจากนั้น นายวิชัย พฤทธิ์สรวิศ ประธานชมรม อสม.เทศบาลนครสมุทรปราการ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดยมีนางสาวนันทิดา แก้วบัวสาย นายก อบจ.สมุทรปราการ เป็นผู้เปิดงาน

ในการประชุมเป็นการชี้แจงผลการดำเนินการในเรื่องฌาปนกิจสงเคราะห์ของ อสม. ตลอดจนข้อระเบียบการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสมาชิก ร่วมถึงชี้แจงเรื่องบัตรประจำตัวสมาร์ทการ์ด พร้อมกับแนะนำตัวประธานและคณะกรรมการชมรม อสม.ชุมใหม่ จากนั้นได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรรับรองให้กับ อสม.คนใหม่ที่ผ่านการฝึกอบรมจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการเสร็จพิธี ทั้งนี้คณะประธานและกรรมการ อสม.ชุดใหม่ จะมีการดำรงตำแหน่ง ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชุมชนในเขตเทศบาลฯไปจนกว่าจะครบวาระ 4 ปี จึงจะมีการแต่งตั้งขึ้นมาอีกครั้ง

0 Comments
Share

Admin

Reply your comment

Your email address will not be published. Required fields are marked*